Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

24 unikke rækkehuse opført i Eltang

Ved landsbyen Eltang nordøst for Kolding svinger en nyfortolkning af den klassisk dobbelthusbebyggelse sig gennem landskabet. Den unikke bebyggelse består af 24 almene rækkehuse med et markant udtryk. De gennemlyste boliger orienterer sig mod fællesskabet mellem husene og mod det kuperede landskab der kendetegner området.

24 almene familieboliger på naturgrund i Eltang

Elmedraget er opført på en Y-formet naturgrund i et nyt boligområde ved landsbyen Eltang nordøst for Kolding. I tæt samarbejde med RUM og rådgivende ingeniører Oluf Jørgensen har ALFABO opført 24 nye etplans familieboliger med direkte adgang fra fælles boligvej.

”Vi er rigtig stolte over at vi sammen med et dygtigt team kunne være ”First Mover” på et boligprojekt i Eltang. Alfabos og Kolding Kommunes ambitioner om at udvikle Eltang er hermed lykkes på baggrund af et meget fint samarbejde, hvor det er lykkes os at realisere et arkitektonisk flot projekt, der på bedste vis danner rammen for et godt, socialt liv for de 24 familier, der nu har deres dagligdag i attraktive rammer.”

Georg Schmidt, Byggechef, ALFABO

Se flere billeder af de 24 unikke rækkehuse i Eltang.

Karakteristiske dobbelthuse

Boligerne er udført med smukke facader i driftsvenlige naturmaterialer i afstemte naturfarver. Rækkehusbebyggelsen fremstår harmoniske, med en kombination af gyldengrå teglsten, sort træværk og mørk pladebeklædning. Alle tage er udført med fald og beklædt med pap. De karakteristiske dobbelthuse opleves arkitektonisk signifikant med slanke udhæng og synlige spær i saddeltagsgavlene.

”Projektet handler i høj grad om at skabe en socialt bæredygtig boligbebyggelse, hvor beboerne kender hinanden og kommer hinanden ved. Det ”grønne element” har været et af de bærende parametre i projektet. De trimmede græsplæner møder flere steder en lidt mere utæmmet engbeplantning, hvor der skabes fine fælles naturoplevelser. De gennemlyste boligrum er med til at understrege boligernes stærke tilknytning til den omkringliggende natur”.

Jakob Ivan Larsen, Arkitekt, RUM

Fællesarealer der motiverer til leg, fællesskab og ophold

En del af de fælles adgangsveje er udført som et samlet færdselsareal, der er fælles for både biler, cykler og fodgængere. Arealerne er udført uden fortov og med henblik på at skabe lav kørehastighed. De fælles adgangsveje og de åbne forhaver skal motivere til leg, fællesskab og ophold.

Et eventyrligt og mangfoldigt udeliv

Det stærkt kuperede landskab udnyttes til at skabe fine fælles opholdszoner, samt private og afskærmede haver. De grønne fællesarealer fremstår med vild engbeplantning. Ud over at tilbyde smukke kig fra boligerne danner fællesarealerne rammerne om et eventyrligt og mangfoldigt udeliv for børn.

ALFABO og RUM står ligeledes bag et skelsættende boligudviklingsprojekt i Ansager.

Læs mere om Søparken i Ansager.