Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Almene boliger til alle aldre

I dag kunne RUM sammen med borgmester, bygherre og øvrige samarbejdspartnere fejre rejsegilde på Kvistvænget 30-64 i Hatting i Horsens Kommune. Andelsboligforeningen Beringsgaards vision om at kunne tilbyde nye, attraktive almene familieboliger for alle aldre er nu et skridt tættere på at blive til virkelighed.

Der var højt humør og rå mængder ristede pølser, da borgmester Peter Sørensen fra Horsens Kommune sammen med Andelsboligforeningen Beringsgaard og repræsentanter fra bl.a. Brdr. Thybo A/S, OJ Rådgivende Ingeniører og RUM i dag var mødt op for at fejre rejsegilde på opførelsen af 18 almene boliger på Kvistvænget 30-64 i Hatting. Boligerne opføres som tæt/lav-bebyggelse til en anslået udgift på 48 mio.kr med et samlet bruttoareal på 1540 m².

Byggeriet blev påbegyndt august 2023, og de første lejere forventes at kunne flytte ind primo september 2024.

Arealoptimerede og gennemlyste boliger for alle

De 18 boliger indrettes som to- og trerums etplansboliger med en disponering der udnytter hver eneste kvadratmeter maksimalt. Boligerne gennemlyses via store vinduespartier og ovenlys fra tagvinduer, hvilket sikrer et godt dagslys og bidrager til at reducere lejernes el-udgifter. Alle boliger udstyres med en lille sydvendt have med en semioverdækket terrasse og et ankomstareal mod nord, hvor en barnevogn, et gangstativ eller en stol trygt og sikkert kan stå i læ for regn og vind.

– Visionen for boligerne på Kvistvænget 30-64 er at de skal være for alle i alle aldre. I indretningen af boligerne har vi derfor haft særlig fokus på at sikre størst mulig grad af tilgængelighed, fortæller Anders Johansen, arkitekt og partner i RUM.

Forskudt placering sikrer frit udsyn til landskab

De 18 almene boliger indgår som en del af en ny blandet bydel, hvor der også opføres parcel- og dobbelthuse. Bydelen bliver etableret på et 34 hektar stort areal, der markerer afslutningen af Hatting mod øst. Grunden, hvorpå Kvistvænget etableres, skråner og har udsigt til et stort marklandskab, der vil give stor herlighedsværdi for beboerne.

– For netop at bevare udsynet til det smukke landskab i alle boliger har vi placeret boligerne forskudt og med ensidige tage plus skabt en kile ned gennem bebyggelsen, fortæller Anders Johansen.

Boligerne opføres i mursten med spil som harmonerer med marklandskabets toner. Relief-murværk markerer indgangssider og tilfører sammen med overdækninger, udhæng og skure i træ stoflighed, varme og struktur til boligernes udtryk. Derudover er boligerne tilpasset, så de spiller sammen med bydelens øvrige boligtyper.

Strategisk placering af faciliteter skal fremme fællesskabet

Det er dog ikke kun den gode udsigt der adskiller Kvistvænget 30-64 fra mange andre almene boligområder. Fælles parkeringsplads og miljøstation, der placeres centralt for alle boliger, skal nemlig bidrage til at understøtte nabofællesskabet blandt beboerne:

– Vi mennesker har brug for fællesskaber. Store som små. I designet af Kvistvænget har vi derfor grebet muligheden for at understøtte, at beboerne rent faktisk møder hinanden. Det kommer de til i de situationer, hvor de skal til og fra bilen, og når de skal over med deres affald. Selvom det er praktisk at kunne parkere sin bil klos op ad sin bolig, når man har tunge indkøbsposer, så mener vi alligevel, at gevinsten ved at kende sine naboer opvejer det på den lange bane. Det giver også motion og et fredeligt og sikkert miljø ved boligerne, understreger Anders Johansen.

Én samlet parkeringsplads og miljøstation er samtidig også både areal- og ressourcebesparende. Derfor bidrager tiltaget også positivt til den samlede projektøkonomi.