Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Børnehuset Gyldensten i Frederikssund får nye rammer

Specialskolen Kærholms tidligere bygninger skal gennem om- og tilbygning danne rammerne om den nye daginstitution Børnehuset Gyldensten. Daginstitutionen holder i øjeblikket til i midlertidige pavilloner på grunden, så medarbejdere og børn glæder sig til at få et nyt og moderne børnehus. RUM er totalrådgiver på projektet, der udvikles i tæt samarbejde med bygherre og brugere. 

Damphus, Væksthus og ny tilbygning

Børnehuset, der får plads til 60 børnehavebørn og 48 vuggestuebørn, etableres i den tidligere laboratoriebygning, Damphuset, og i en ny tilbygning. De to bygninger knyttes sammen af Væksthuset, der udgør en kombination af vindfang og aktivitetsrum. Det eksisterende hovedhus er fredet udvendigt og indeholder administration og personalefaciliteter.

Damphuset totalrenoveres og indrettes til tre børnehavegrupper af 20 børn. Huset får tre grupperum, to mindre legerum, et centralt fællesrum i åben forbindelse med køkken-alrum og pædagogisk køkken samt garderobe- og toiletfaciliteter. Den eksisterende forbindelsesgang til hovedhuset renoveres og bliver institutionens hovedindgang.

Den nye tilbygning får plads til fire vuggestuegrupper af 12 børn. Tilbygningen skal indeholde grupperum, to centrale legerum, køkken-alrum med pædagogisk køkken, garderobe- og toiletfaciliteter, rengørings-, depot- og teknikrum. Der etableres desuden en frostfri liggehal med plads til 32 krybber/barnevogne.

Fremtidssikret og fleksibel daginstitution

I udviklingen af projektet er der lagt vægt på at skabe en fleksibel planløsning, som kan imødekomme daginstitutionens skiftende og fremtidige behov.

”Vi har disponeret daginstitutionens rum, så det er muligt at ændre børnegruppernes sammensætning og størrelse, hvis alderssammensætningen i kommunens optageområde ændrer sig. På den måde tager den fleksible og fremtidssikrede planløsning højde for ændrede behov hen over året og over tid”, siger projektleder Niels Foged fra RUM.

Positiv proces med engagerede brugere og bygherre

Den nye daginstitution er udviklet i et tæt og konstruktivt samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Børnehuset Gyldensten. Gennem en involverende brugerproces med deltagelse af bl.a. områdeleder, institutionsleder, pædagogisk konsulent, Børne- og Skolechef og repræsentanter fra teknisk forvaltning, har de forskellige interessenter og kommende brugere af huset være med til at sætte deres præg på den nye institution. Det har givet stort engagement og ejerskab til projektet. Børne- og Skolechef Paw Holze Nielsen fra Frederikssund Kommune er yderst tilfreds med projekt- og procesforløbet.

”Det har været en super god proces med god stemning og med kvalitet for øje. Vi har skabt tegningerne til et børnehus, der bliver både funktionelt og æstetisk smukt. Daginstitutionen har tegnet linjerne sammen med RUM, og styregruppen og politisk udvalg har bakket 100 procent op. Det har været et helt fantastisk projektforløb, hvor RUM har haft gehør for, hvad bygherre gerne ville have – og gættet det uden at spørge,” fortæller Paw Holze Nielsen, der nu ser frem til det færdige byggeri.

”Jeg glæder mig til et børnehus, der er æstetisk og indbyder til, at børnene trives i rammerne. Og så glæder jeg mig til at se et børnehus, der ikke er hvidt, men et anderledes børnehus, der trækker naturen og træet indenfor.”

Naturskønne omgivelser til leg og udfoldelse

Børnehuset Gyldensten ligger i naturskønne omgivelser, og børnene har gode muligheder for aktiviteter og leg i den gamle landbohave og nærliggende grønne fredskov. De nære udearealer tilpasses med bl.a. nyt hegn, ny belægning, nye terrasseområder og et legepladsskur. Når de midlertidige pavilloner fjernes, etableres en varieret og rummelig legeplads med forskellige zoner og områder til de forskellige aldersgrupper.

Det nye børnehus slår dørene op til august 2021.

Læs mere om projektet her.