Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Nyt Danfoss Campus i Silkeborg

Danfoss har fået et nyt fyrtårn i det Midtjyske – en iøjnefaldende bygning på 3800 kvadratmeter til kontorer, salg og administration og et nyt højlager på 1700 kvadratmeter. RUM har i samarbejde med Danfoss vægtet en arkitektur med fleksible arbejdspladser, der understøtter hurtig sammensætning af og samarbejde i teams.

Med arkitekturen har der været særligt fokus på at flytte medarbejdernes opfattelse af ’min arbejdsplads’ til en mere fleksibel tankegang om ’vores områder’. Alle arbejdspladser er placeret, så medarbejderne får direkte dagslys, og små øer af møbler giver mulighed for nye former for samarbejde.

”Med navnet Campus understreger vi, at Silkeborg spiller en central rolle i Danfoss både som arbejdsplads, showroom og udviklingscenter. Silkeborg Campus er et fyrtårn, der skal medvirke til at styrke vores konkurrencedygtighed, vores vækst – og vigtigst af alt – fungere som et nyt samlingspunkt for vores kunder og samarbejdspartnere i Norden og som en dynamisk og levende arbejdsplads for vores medarbejdere”

 Leif Fløjgaard, regional direktør for Danfoss i Nordeuropa

Danfoss flytter Sales Danmark fra utidssvarende rammer i Hasselager til bygningskompleks i Silkeborg. Overflytningen til nye rammer er en oplagt mulighed for gentækning af Danfoss´ fysiske miljø i en bæredygtig balance mellem kerneydelser, -arbejdsglæde og økonomisk rationale.

”Da Danfoss er specialist i komfort, klima og energioptimering af bygninger, er den nye bygnings bæredygtighed forankret i optimal udnyttelse af arealer og ressourcer. Fx er overskudsjorden fra udgravningen genanvendt til opbygning af nye bakker i udearealerne, og på taget sikrer solceller, at der kan brygges 4500 kopper frisk kaffe om dagen. Som belysning er der anvendt LED-armaturer, der nedsætter bygningens energiforbrug, og medvirker til at bygningens CO2-aftryk er minimal,”

Tina Richardt Norn, senior projektleder fra Danfoss

I kælderetagen er der indrettet teknikrum, som også fungerer som showroom. Flere af Danfoss’s komponenter er indbygget, så de nemt kan fremvises for kunderne.

Bygningen blev indviet af samtlige medarbejdere i maj måned og beskæftiger i dag godt 400 medarbejdere fra forskellige funktioner i Danfoss som fx salg, Global Services og andre kerneforretningsområder.

Læs mere om Danfoss Campus.