Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Det gode (bo)fællesskab i Bellinge

Arbejdernes Boligforening Odense opfører et nyt seniorbofællesskab, hvor fællesskabet er i centrum. RUM har i samarbejde med Oluf Jørgensen tegnet dispositionsforslaget til bofællesskabet, som rummer 36 boliger og fælleshus. Projektet er aktuelt sendt i totalentreprise udbud.

Seniorbofællesskab på kanten af naturen

Arbejdernes Boligforening Odense har i samarbejde med RUM vundet retten til at opføre et nyt seniorbofællesskab i Bellinge. Det nye bofællesskab på godt 3.000 m² vil blive opført på Bellinge Fælled -en ny udstykning på kanten af naturen og det frodige landskab, i tilknytning til by, handel og aktiviteter.

Valget af grund, disponering og indretning af bofællesskabet tager udgangspunkt i Odense Kommunes boligstrategi 2017 for bæredygtig udvikling i et socialt, økonomisk og miljømæssigt perspektiv.

Det gode (bo)fællesskab

Teamet har arbejdet intensivt med at skabe rammerne for ’det gode (senior)bofællesskab’, hvor der er plads til alle. Fællesskabet er omdrejningspunktet for liv og aktivitet i bebyggelsens nære kontekst. Målsætningen er et bofællesskab for alle seniorer, hvor de fysiske rammer understøtter interaktionen mellem beboerne. Fællesskabet opstår i hverdagen hvor man mødes om de små og spontane ting i fælleshuset, værkstedet, haven eller på ’bytorvet’.

Projektet er aktuelt sendt i totalentreprise udbud. På baggrund af et dispositionsforslag udarbejdet af RUM skal der afgives tilbud på projektering og opførelse af seniorbofælleskabet. Projektet forventes at stå færdig i starten af 2022.

Boliger til den moderne senior

Boligerne tager som resten af bebyggelsen udgangspunkt i visionen om fællesskab og samhørighed. Samtidig giver boligen mulighed for hjemlighed, tryghed og privathed.
Alle boliger er gennemlyste med køkken, alrum og stue i direkte og åben forbindelse med udearealerne. Bebyggelsen rummer både små boliger til den enlige samt større hjem til ægteparret.

Vand, klimasikring og håndtering af regnvand

Vand, klimasikring og håndtering af regnvand er et meget vigtigt parameter i forbindelse med Bellinge Fælled. I dispositionsforslaget er der overvejet forskellige løsningsmodeller, som de bydende så kan arbejde videre med. Her kan blandt andet nævnes permeable belægningstyper på gade og parkeringsareal, regnvandsbede og LAR-områder langs gaden, nedsænket grønt område og parkeringsplads som forsinkelsesbassin, faskiner mv. Endeligt vil grønne tage på boliger og fællesbygning afhjælpe regnvands-problematikken.

Læs mere om Seniorbofællesskab Bellinge.