Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

En grøn oase med industrihistoriske spor

En grøn oase midt i byen. Det er hvad der venter beboerne i Funders – det nye boligbyggeri, som opføres på det tidligere G Funders Rebslageri & Børstefabrik helt centralt og naturskønt i Vejle. RUM samarbejder med Therkildsen Ejendom­me omkring det nye boligprojekt, hvor historien fortælles ved hjælp af integre­rede udstillinger af bygningsrester og genstande samt spændende spor i land­skabet.

Mølholmsdalen i vejles sydlige del, har i over 100 år dannet rammen for G Funders Rebslageri & Børstefabrik. Industrihistorien om rebslagervirksomhedens tilstedeværelse og udvikling er unik for Vejle by. Projektets grundidé er at bygge nye moderne og tidssvarende boliger i respekt for historien om Funders. De gamle fabriksbygninger er væk, men sporene fra fabrikkens historie lever videre i genfortællingen.

Funders ligger i læ af skoven og åbner sig for sollyset. På tre sider -øst, syd og vest afgrænses grunden af de karakteristiske og stejle skovklædte istidsskråninger, mens den mod nord åbner sig mod adgangsvejen og de nærmeste naboer i form af klassiske og ældre murermestervillaer.

Projektet rummer 57 boliger som med afsæt i historien er bebyggelsen er opdelt i 3 zoner for at matche områdets stil og karakter – Kulturbåndet, Den Grønne Plæne og Punkthusene. Rent fysisk består bebyggelsen af 2 bygningstyper. Kulturbåndet og Parkhusene.

Kulturbåndet i 2 etager danner ryg mod åen og kolonihaverne. Boligerne er placerede som de gamle produktionsbygninger på rad og række og helt tæt på åen. Parkhusene i 3 og 4 etager står på den grønne plæne som selvstændige punkthuse med udsigt til alle verdenshjørner. Højdeforskellen på bygningerne forstærker den markante landskabsprofil og bygger bro mellem de høje skrænter mod øst og det flade plateau mod vest.

Projektet er under opførelse og indflytning forventes medio 2020.

Læs mere om Funders.

Visualisering: Kulturbåndet, Funders
Kulturbåndet er bebyggelsen i områdets vestlige kant og ligger helt tæt på åen. Bygningerne opføres som 6
dobbelthuse i 2 etager med i alt 24 boliger. Dobbelthusene opføres som længehuse så tæt på åen som muligt. Længerne genfortæller historien om de gamle gaderum med forskudte bygninger. Det industrielle og rustikke materialevalg relaterer til de historiske bygninger og har samtidig klare referencer til de nærliggende murermestervillaer.