Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Et år med trygge seniorboliger

I april kunne beboerne i Højvangsgården i Egebjerg fejre deres første år med trygge seniorboliger. Det er blevet en succes med glade beboere og et fint sammenhold. RUM har for Horsens Andelsboligforening af 1954 udviklet de 32 familieboliger med fokus på tryghedsskabende værdier, tilgængelighed og det gode fælles- og naboskab.

Projektet havde stor bevågenhed, da boligerne blev lanceret som tryghedsboliger for seniorer. Der blev ansat en social vicevært – som det første projekt af sin art i Danmark. Det er nu et år siden, beboerne i de 32 boliger på Højvangsgården i Egebjerg fik overrakt nøglerne.

Horsens Folkeblad har talt med de begejstrede beboere. Det er blevet til en fin artikel omkring styrket fællesskab og social tryghed.

Læs artiklen her.

I den nye tæt-lave bebyggelse tilgodeser indret­ning og adgangsforhold tilgængelighed i boli­gerne. I designprocessen er der arbejdet særligt med tryghedsskabende elementer: Nærhed til naboer og parkering ved den enkelte bolig, udsyn og fællesskab.

Boligerne er placeret i klynger af 8 huse omkring en fælles opholdsgade. Gaden ud­gør det fælles nærmiljø, hvor beboerne kan skabe mindre fællesskaber i den samlede bebyggelse. Der er desuden et fælles beboerhus centralt i bebyggelsen.

Læs mere om Højvangsgården.