Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Et demenscenter for sanser og følelsesliv

Varde Kommune forbedrer forholdene for kommunens demensramte borgere og pårørende med opførelsen af et nyt plejehjem for svært demensramte i Ølgod. Projektet arbejder målrettet med en let aflæselig infrastruktur og wayfinding. Materialer, farver og lys gør det nemt for den enkelte beboere at finde rundt i bygningen og hjem igen. Sanserne er ligeledes i fokus. Der er arbejdet med naturlige materialer, der er rare at røre og stimulerende uderum af varierende karakter.

RUM er totalrådgiver på opførelsen af de nye demenscenter i Ølgod

RUM er totalrådgivere på opførelsen af det nye demenscenter i Ølgod, som skal rumme 32 almene plejeboliger og tilhørende servicearealer på godt 3000 m². RUM danner på opgaven team med Green Sustainable Landscape, Gregersen & Olsson samt Consel.  Projektet, der opføres i fagentreprise, blev sendt i udbud før sommerferien.

Et demenscenter med en let aflæselig infrastuktur

Den overordnede disponering af huset tager afsæt i en let aflæselig infrastruktur samt flow, hvilket gør huset meget nemt at færdes og finde rundt i. Det centrale gaderum binder hele bygningen sammen. Alle de åbne faciliteter og servicefunktioner er beliggende langs dette cirkulære flow, som strækker sig rundt om et indre gårdrum. Fra gaden vil man også møde ankomsterne til de fire boligenheder. Hver boenhed gøres genkendelig gennem f.eks. brug af materialer, navn, farver mv.

Wayfinding sikrer at beboerne kan finde sikkert hjem

Adgangsarealet til de enkelte boliger opbrydes af tilbagetrækninger ved indgangspartierne. Herved etableres der små torve, som de enkelte beboere kan præge med potteplanter, en stol mv. Disse nicher vil også gennem en farvebearbejdning fungere som wayfinding, så beboeren nemt kan finde trykt og sikkert hjem.

” Vi har ønsket at skabe et genkendeligt og hjemligt miljø, der giver tryghed for den enkelte beboer, og hvor arkitektur og indretning understøtter trivslen hos demente. Den let aflæselige infrastruktur gør det nemt for de enkelte beboere at finde rundt i bygningen – og hjem igen. Der er desuden indarbejdet velfærdsteknologiske løsninger som f.eks. sensorgulve og løsninger der sikrer en naturlig døgnrytmebelysning i boliger og servicearealer.”

Claus Jensen, arkitekt og partner, RUM

En arkitektur med naturlige materialer, der er rare at røre ved

Der er lagt vægt på byggeriet skal opleves varmt og imødekommende. Der er arbejdet med naturlige materialer, der er rare at røre ved og som giver en stoflighed til projektet. Facaderne beklædes med teglspån og enkelte partier med lodretstående trælister.

Stimulerende uderum af varierende karakter

Der er i projektet et særligt fokus på at skabe udemiljøer som understøtter fysisk aktivitet og udeliv, hvor borgere med demens, pårørende og medarbejdere kan færdes trygt i de grønne områder. Udearealerne er bearbejdet ud fra Varde Kommunes slogan ”Vi er naturen” og landskabet tækkes helt ind i bebyggelsen med en variation af uderum.

”Vi ved fra forskning at sanserne og følelseslivet bevares langt hen i demenssygdommen i modsætning til de kognitive – intellektuelle evner. Derfor skal rum, omgivelser og aktiviteter tale til sanser og følelsesliv, når man bygger for mennesker med demens.”

 Claus Jensen, arkitekt og partner, RUM

Brugerinddragelse har spillet en væsentlig rolle

Inddragelse af brugerne har spillet en væsentlig rolle i udformningen af projektet. Personale og pårørende har været med til at igangsætte programmeringen af husets funktioner. En styregruppe bestående af repræsentanter for brugerne og driftsfolk har fulgt projektet tæt. Demenscenteret er disponeret med fokus på effektive arbejdsgange, overskuelighed og tryghed for både beboere og personale. Der er for eksempel etableret ekstra udgange fra boligerne og ’dead ends’ er undgået, hvilket er med til at skabe tryghed i forhold til udadreagerende beboere.

Et demenscenter med en bæredygtig profil

Byggeriet opføres i henhold til energiklasse 2020. Alle materialer i projektet udvælges ud fra hensyn til miljø og sundhed. Der vil primært blive valgt produkter, der har en stærk bæredygtig profil og/eller er miljøcertificeret. Ligeledes er der særligt fokus på anvendelighed, holdbarhed samt drifts- og vedligehold. Alt træ i byggeriet skal være FSC, PEFC-certificeret eller genbrugstræ.

Læs mere om Demenscenter Ølgod.