Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Et nyt hus til en ny organisation

Hvordan bygger vi et kontorhus, der understøtter fusionen af tre virksomheder – fysisk såvel som organisatorisk? Hvordan bygger vi et nyt kontorhus med respekt for de eksisterende bygninger – og ændrer det noget, at de eksisterende bygninger er et prisbelønnet fjernvarmeværk?

Nyt samlet ansigt

De udfordringer var udgangspunktet, da Fjernvarme Horsens kom til RUM for at få tegnet en ny administrationsbygning -en udvidelse og tilbygning til det prisbelønnede kraftvarmeværk på Endelavevej i Horsens.
Organisationen Fjernvarme Horsens er resultatet af en fusion af de tre virksomheder Horsens Varmeværk, Dagnæs-Bækkelund Varmeværk og Horsens Kraftvarmeværk. For at sammenlægningen bliver en succes – også overfor slutbrugeren – er det en væsentlig del af fusionsprocessen, at den nye organisation får et nyt ansigt udadtil.

Se flere billeder af Fjernvarme Horsens.

Designet til at understøtte integration

At fusionere tre selvstændige selskaber til én virksomhed på én samlet adresse stiller store krav. Derfor prioriterer ledelsen i den nye organisation, at samle alle faggrupper i ét bygningskompleks. Det sker for at sikre at de synergieffekter, der opnås ved sammenlægningen, videreføres i det daglige samarbejde mellem medarbejderne. Et nyt hus til en ny organisation.

Huset favner således alle typer af medarbejdere – lige fra ham, der styrer kæmpegrabben og smider bjerge af affald i ovnen -de kørende servicemedarbejdere og administrationen. At medarbejderne spænder så bredt i jobbeskrivelse og ansvarsområde, gør det ekstra vigtigt at designe et hus, som understøtter alle arbejdsgange mest effektivt.

”Når vi nu samlede tre selskaber og dermed tre forskellige måder at arbejde på, var det enormt vigtigt for os, at det nye kontorhus blev indrettet efter; Hvad er det for nogle arbejdsgange? Hvem arbejder sammen? Hvor er det vigtigt, at medarbejdere sidder tæt? Hvor er der kommandoveje?”

Christian Niederbockstruck, Direktør, Fjernvarme Horsens

Mennesker der mødes – en katalysator for integration

For at sikre bygherren en skalérbar bygning har RUM -i forbindelse med udviklingen af byggeprogrammet, udarbejdet analyser på forskellige byggescenarier. På den baggrund udvikles en ny ramme, for at sikre maksimal sammenhæng og synergi mellem husets brugere og funktioner.

Et konkret eksempel, på hvordan det fire etager høje kontorhus binder organisationen sammen, er opbygningen omkring et centralt atrium med en trappe, der går op igennem alle etager. Trappen er således specialdesignet med det formål at lede medarbejderne rundt i huset og dermed facilitere møder imellem medarbejderne. Samtidig åbner det transparente hjerte af bygningen op for kig imellem etagerne når man bevæger sig på trappen eller omkring det centrale atrium. Det bidrager yderligere til at binde huset og medarbejderne sammen.

”Vi må være ærlige at sige, at det åbne trappetårn var noget, hvor vi sagde ’er det nu nødvendigt’ – men der fik arkitekterne fra RUM jo ret, for det ser godt ud og fungerer rigtig godt.”

Christian Niederbockstruck, Direktør, Fjernvarme Horsens

Respekt for det eksisterende

Den nye tilbygning er udformet i et stringent formsprog, som materiale- og formmæssigt genfortolker og forstærker flere bygningselementer i det eksisterende prisbelønnede anlæg. Det blev besluttet at bygge i højden for at forholde og tilpasse sig bedst muligt til den eksisterende skala. Desuden holder formsproget sig inden for rammerne af det eksisterende stramme og kubiske hus, mens materialerne skifter for at vise, at det er en tilføjelse til det eksisterende værk.

Materialevalget afspejler udtryk og organisering

Udadtil skal huset understøtte den professionalisme, som organisationen står for. Derfor er der valgt gedigne materialer med et stramt udtryk, som forholder sig til det eksisterende byggeri. På facaderne er der således benyttet en mørk zink mens der indvendigt skelnes mellem den nederste etage, hvor kunder og brugere kommer ind fra gaden, og de øvrige etager med kontor- og mødelokaler.

Det er fx synligt ved at materialevalget på den nederste etage er mere råt i form af betongulve med epoxy, mens der længere oppe i huset er trægulve og et varmere udtryk. Der er generelt lavet en åben og lys plan med så meget glas som muligt for at trække dagslyset ind i huset – noget som det centrale atrium også bidrager til.

”RUM har klaret opgaven rigtig godt, synes jeg. Lige fra første møde, hvor de fremlagde en plan for, hvordan de ville angribe sådan en proces med interview af medarbejderne for at designe det rigtige hus ift. organisation og arbejdsgange – det er blevet virkelig vellykket.”

Christian Niederbockstruck, Direktør, Fjernvarme Horsens