Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Første hammerslag til Verdens Bedste Robotskole

Odinskolen i Odensebydelen Vollsmose gennemgår i disse år en større transformation. Skolen, der oprindeligt hed Abildgårdskolen, er blevet renoveret, moderniseret og sammenlagt med H.C. Andersen Skolen. Nu gælder det næste fase: etableringen af en ny robotskole. Byggestarten blev 29. juni markeret ved et arrangement, hvor en lille robot tog det første hammerslag.

Odinskolens nye rammer for leg, læring og robotteknologi

RUM har siden 2020 været totalrådgiver på moderniseringen af Odinskolen. I første fase har vi registreret eksisterende forhold, udarbejdet en helhedsplan og i samarbejde med MOE skabt tidssvarende og attraktive rammer for skolens omkring 750 elever. I anden fase etableres en ny robotskole i en del af skolen. Ambitionen er at skabe Verdens Bedste Robotskole, hvor eleverne kan prøver kræfter med den nyeste robotteknologi.

Robotskolen består af en række tematiske områder, hvor Robotlaboratoriet er omdrejningspunktet og ansigtet udadtil, og skolens hjerte er et Makerspace, hvor eleverne kan arbejde med innovation, kreativitet og produktioner. Også udearealerne omdannes og gentænkes som kreative undervisningsområder.

Indretningen er baseret på projektbaseret læring, hvor robuste, flytbare møbler og udstillingskasser gør det muligt at tilpasse læringsrummet efter forskellige behov og skiftende undervisningsformer.

Fejring af Verdens Bedste Robotskole i Vollsmose

Omkring 50 mennesker var mødt op for at fejre starten på byggeriet af den nye robotskole på Odinskolen – heriblandt politikere, medarbejdere, ledelse og børn fra skolens SFO, de samarbejdende robotvirksomheder samt repræsentanter fra bygherre og rådgiverteamet.

Eleverne var gået på sommerferie, men der blev vist en video, hvori nogle af skolens elever arbejder med robotter og fortæller om deres tanker om den nye robotskole.

En robot fra Robot Nordic fik med hjælp fra en elevrådsrepræsentant taget det første hammerslag, der markerede starten på byggeriet.

Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel, rådmand for Børn- og Ungeforvaltningen Susanne Ursula Crawley Larsen og rådmand for By- og Kulturforvaltningen Søren Windell kom i deres taler ind på de overordnede visioner for Odense som Verdens bedste robotby – også i børnehøjde, og den igangværende transformation af Vollsmose var også et tema.

Repræsentanter fra Universal Robots, Mobile Industrial Robots (MIR) og OnRobot, der har indgået partnerskaber med Odense Kommune, deltog i arrangementet, og MIR fortalte om, hvorfor det er interessant for robotvirksomhederne at samarbejde om den nye robotskole.

Tegnestuechef Niels Foged fra RUM fortalte om hele processen for moderniseringen af Odinskolen – og målsætningen om at skabe nye fleksible og bæredygtige rammer for leg, læring og robotteknologi.

Robotskolen forventes færdig til februar 2023.

Læs mere og se flere billeder af robotskolen her.