Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Første spadestik til domicil med nyskabende innovationsfaciliteter

I dag blev første spadestik taget til opførelsen af nyt domicil til MULTIVAC A/S. Fødevareinnovation, skandinavisk design og transparens vil kendetegne de i alt 4.450 m2, som er tegnet og projekteret af RUM i tæt samarbejde med Ingeniør’ne og Cj Group.

Iført habitter og udstyret med spader og store smil tog hele syv udvalgte herrer i dag første spadestik til opførelsen af MULTIVAC A/S’ nye domicil nord for Vejle. Blandt dem var Jens Ejner Christensen, borgmester i Vejle Kommune, Executive Vice President i MULTIVAC Group Peder Rejmers og adm. direktør i MULTIVAC A/S Martin Petersen.

I det nye og fremtidssikrede domicil vil MULTIVAC A/S samle innovation, salg, service, serviceværksted og logistik under samme tag. Samtidig får selskabet nu de bedste rammer for at realisere en overordnet målsætning om at bidrage til udvikling af nye fødevarer ved at arbejde med innovation og bæredygtighed – på såvel nationalt som globalt plan.

Optimalt flow og god gæsteoplevelse

Domicilets hovedfunktioner består af administration, lager- og værkstedsfaciliteter samt et tredelt applikationscenter til maskinopstillinger og testproduktioner. Hovedfunktionerne er bygget op omkring et åbent gårdrum i midten af bygningskomplekset. RUM har i den forbindelse arbejdet målrettet med at skabe det mest optimale trafikflow såvel udendørs som indendørs for at sikre en god gæsteoplevelse, hvor det er nemt at orientere sig for de mange besøgende, som forventes at ville benytte huset.

MULTIVAC Application Center Nordic
En forventning om mange besøgende er netop, hvad MULTIVAC A/S har, i kraft af applikationscenteret, der er nyskabende. Det komplette applikationscenter knytter produkthåndværk, procesviden, innovation og bæredygtige løsninger sammen, fx i et kombineret bageri, food process lab og pakkeri, hvor man fx vil kunne tilbyde kunderne komplette innovationsforløb med kundernes egne produkter og afholde events samt uddannelsesforløb.

Moderne arbejdsplads med skandinavisk udtryk

Det nye domicil bliver en arkitektonisk, funktionel og fremtidssikret helhed i to etager med et skandinavisk udtryk. Bygningens varierede og transparente ydre udtryk kommunikerer historien om en moderne, åben og fleksibel arbejdsplads med gode dagslysforhold og udsigt til det omkringliggende landskab. Indenfor underbygges historien med en rummelig foyer, der fungerer som naturligt og uformelt mødested for bygningens forskellige brugere. Vinduer fra gulv til loft får inde- og udearealer til at smelte naturligt sammen og trækker dagslys ind i bygningen, ligesom træbeklædte akustikvægge også bidrager til det skandinaviske udtryk.

Byggeriet forventes færdigt efterår 2025. Læs mere om projektet her