Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Første spadestik til nyt hovedsæde for Danmarks største autogrossist

FTZ har netop taget første spadestik til et nyt arealoptimeret og energieffektivt hovedkvarter på 40.000 kvadratmeter. Målet er at samle viden, innovation og kompetencer under et og samme tag. RUM, der er arkitektrådgiver på projektet, har faciliteret en grundig afdækning af behov og efterfølgende tegnet og projekteret de nye rammer, der skal matche fremtidige krav og understøtte kulturen. 

FTZ leverer reservedele og værktøj til professionelle værksteder. I dag er centrallager, regionallager, FTZ Akademi og administrationen fordelt på seks lokationer i Odense. Nu er første spadestik dog taget mod at samle hovedkvarteret ét sted, hvor 250-300 medarbejdere kommer til at få deres daglige gang.

”For en stor lager- og logistikvirksomhed som FTZ er der et stort potentiale i at effektivisere lager- og distributionsprocesserne og samtidig styrke arbejdsmiljøet ved at samle viden, kompetencer og medarbejdere på tværs af afdelinger på én lokation ”, fortæller projektchef og arkitekt Jakob Ivan Larsen fra RUM.

Det nye hovedkvarter kommer til at ligge ud til E20-motorvejen i Rørup, ca. 20 km fra Odense.

Samskabelse via brugerinvolvering

I udviklingen af projektet har FTZ’ ledelse og medarbejdere deltaget aktivt og givet input til brugen af faciliteterne og ønsker til udformningen af det nye hovedkvarter. Samskabelsesprocessen har båret frugt og FTZ har undervejs i processen følt sig lyttet til og er blevet mødt med kompetent rådgivning:

”RUM har lyttet til vores ønsker og organisationens behov og er kommet frem til et resultat, som vi glæder os til at se realiseret. I de nye faciliteter kan vi skabe bedre rammer for at udvikle et omstillingsparat mindset i vores organisation, hvor vi har fokus på vidensdeling, effektiv distribution, høj service og leveringssikkerhed i verdensklasse”, siger seniorrådgiver for FTZ og ansvarlig for byggeriet Sven Kristensen.

Synliggørelse af kerneaktiviteter og understøttelse af fællesskab

Det nye hovedsæde vil gøre FTZ’s kerneaktiviteter langt mere synlige i dagligdagen for både kunder, kursister og ansatte, fordi hovedsædets design giver udsyn til bilerne i læsseområder og køreveje og til lageret fra ankomstsituationen.

”Vi har fra start ønsket, at det nye hovedsæde både skal bidrage til at synliggøre vores aktiviteter og skabe større kontakt mellem de ansatte og på den måde understøtte fællesskabsfølelsen i virksomhedskulturen”, fortsætter Sven Kristensen.

Gæster, kursister og ansatte fra alle afdelinger og lager vil ankomme via den samme fælles hovedindgang. Der bliver desuden etableret en fælles gallerigang med sociale faciliteter og ad hoc-baserede møde- og arbejdspladsområder. Gallerigangen og et centralt atrium giver adgang til kantineområder og fælles mødelokaler og bliver således det sociale møderum, hvor alle i huset mødes på tværs af funktion i løbet af dagen.

 Indretningsprincip giver mulighed for arealoptimering

Traditionel indretning af arbejdspladserne i et kontorbyggeri, hvor medarbejderne har faste pladser, disponeres typisk med 22.5 m² pr. person. Kontorarbejdspladerne i FTZ’s nye hovedkvarter tilpasses FTZ’s behov og indrettes efter grundprincipperne for Activity Based Working med åbne teams-zoner med plads til 10-12 personer placeret omkring fælles faciliteter som møderum, telefonbokse, fokuszoner og supplerende funktionsrum. De fleste medarbejdere bibeholder en fast arbejdsplads, da det giver bedst mening i for arbejdets karakter i FTZ, men indretningsprincipperne giver mulighed for at arealoptimere, så der kun anvendes 18.5 m² pr. person.

”Med indretningsprincippet arealoptimerer vi fire m² pr. person. Selvom det måske ikke lyder af så meget, så batter det noget i det samlede regnskab – ikke mindst fordi det nye FTZ-kontor også skal rumme særligt pladskrævende funktioner som fx værkstedsakademier”, fortæller Jakob Ivan Larsen.

Byggeri med mål om DGNB Guld-certificering

FTZ-byggeriet, der har BASE Erhverv som totalentreprenør og Rønslev som ingeniørrådgiver, opføres med en klar bæredygtig profil. I designfasen er kvadratmeterne blevet optimeret, ligesom der er valgt energieffektive løsninger, energi fra vedvarende energikilder og i videst muligt omfang CO2-reducerede byggematerialer til opførelse af byggeriet. Bygningen vil derudover også blive monteret med solcellepaneler på taget.

”Som landets største autogrossist føler vi en forpligtelse til at gøre, hvad vi kan for at sætte et minimalt aftryk på klima og miljø i vores byggeri samtidig med, at vi sikrer et godt arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel”, slutter Sven Kristensen.

FTZ sigter efter at få bygningen DGNB Guld-certificeret. Efter planen kan FTZ tage det nye hovedsæde i brug primo 2025.