Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Forslag til et bæredygtigt svar på Horsens Gymnasium og HF

De to gymnasier i Horsens, Horsens Statsskole og Horsens Gymnasium, planlægger en sammenlægning. RUM var, i team med JFP, Hundsbæk & Henriksen og BOGL Landskabsarkitekter, i tæt opløb med MT Højgaard og C.F. Møller Architects på konkurrencen om en ny fælles skole. Desværre måtte vi nøjes med en anden plads. Stort tillykke til vinderne.

Et projekt der greb det hele lidt anderledes an

Vi er imidlertid stolte over teamets bidrag i konkurrencen. Samarbejdet i teamet har været uovertruffent godt. For at matche skolernes visioner om et moderne læringsmiljø med stærke relationer på tværs greb teamet projektet an på en lidt anden måde end oprindelig forudsat i helhedsplanen for Horsens Gymnasium og HF. Det blev til et forslag der samler alle de nye m² til både Naturvidenskabelig klynge, Kreativ klynge og Samfundsvidenskabelig klynge i ét byggeri – Samlingen. Vores fokus har været på at skabe sammenhængskraft mellem det pædagogiske indhold, de bygnings fysiske rammer samt tradition og fornyelse.

”Ideen med disponeringen af dette forslag bryder med udbudsmaterialets udgangspunkter, men formår at skabe et interessant hovedanslag som tilfører flere vigtige kvaliteter til bebyggelsen.

Samlet set skaber den foreslåede bebyggelse en ny helhed i harmonisk balance med den eksisterende bebyggelse på og uden for grunden, som sikrer en optimal udnyttelse af den sparsomme plads på grunden, samtidigt med at der skabes gode uderum i god dialog med nye og gamle gymnasiebygninger.

Forslaget hovedgreb høstede stor anerkendelse og var medvirkende til en vigtig dialog omkring gymnasiets organisatoriske og faglige profil.”

Dommerkomiteens udtalelse i evalueringsrapporten

Et bæredygtigt svar på Horsens Gymnasium og HF

Vores tilgang til opgaven har fra dag ét været at give et helhedstænkt og bæredygtigt svar på ’Horsens Gymnasium & HF’, hvilket allerede i byggeprogrammet blev varslet som en svær og udfordrende opgave. Et svar som inddrager stedet og menneskene, som er i berøring med det, på en måde der indskriver gymnasiet i en bæredygtig sammenhæng med landskab og samfund, lokalt og globalt.

Projektet lægger kimen til et Horsens Gymnasium & HF, som er funderet på en serie af bevidste bæredygtige valg. Vores forslag har for eksempel som det eneste anvendt træfacader, med udgangspunkt i bæredygtighedsstrategien. Det har vi blandt andet gjort forbi træbeklædning er uovertruffen i forhold til livscyklus og genanvendelse. Vi har arbejdet med en konstruktion og materialer der har et minimum af indlejret energi, som spare på materialeforbruget og som er lette af pille fra hinanden igen og genbruge.

I vores forslag genbruges 75 % af teglstenen fra de eksisterende boliger til pedel- og rektor. De karakterfulde teglsten genanvendes til to nye teglhuse, som indskrives i det nye byggeri.

Samtidig har vi haft stor respekt for vores stedets kulturarv og forankringen i traditionerne, men også modet til at genbruge det gamle i en ny kontekst og genformulere det vi havde ind i en ny tid. I vores forslag genbruges 75 % af teglstenen fra de eksisterende boliger til pedel- og rektor. De karakterfulde teglsten genanvendes til to nye teglhuse, som indskrives i det nye byggeri.

Teamet valgte at supplere formidlingen af projektets bæredygtighed gennem en dokumenteret screening i henhold til DGNB-systemet. Projektet er på nuværende stade screenet til certificeringsniveauet DGNB Guld.

Læs mere om vores konkurrenceforslag til Horsens Gymnasium og HF.

Samlingssalen er placeret i det største, centrale volumen, hvor det udgør et hjerte for alle klynger og et anker i det nye sammenhængende flow mellem nyt og gammelt. Alle faglige klynger har en direkte kontakt til salen, der således samler alle!