Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Fra minkfarm og flade marker til ny naturbydel

Et kommuneplanstillæg, der omfatter ca. 620.000 m2, bliver om kort tid sendt i høring som bagtæppe for, at en ny bydel på et tidligere minkfarmområde i den vestlige del af Hedensted kan blive realiseret. Visionen for bydelen er både at genoprette natur og tilbyde fællesskabsorienterede boliger opført i stor respekt for klima, miljø og biodiversitet.

Et område svarende til cirka en tredjedel af Hedensteds størrelse er gennem tre generationer blevet dyrket som landbrugsjord og har dannet kulisse om den tidligere Vesterby Minkfarm. Men efter statens beslutning om at tvangslukke alle landets minkfarme vil ejeren af de 1.800.000 m2, Bjarne Pedersen, i samarbejde med arkitektvirksomheden RUM nu udvikle en ny bydel, der ikke tidligere er set i Hedensted:

– Da bygherre kom til os med ønsket om at udvikle et boligområde, blev vi ret hurtigt enige om, at vi skulle tilbyde en anden måde at bo på som ikke før er set i Hedensted og som kunne tiltrække tilflyttere fra større østjyske byer, der ønsker noget andet end det klassiske parcel- eller rækkehuskvarter, fortæller projektchef og arkitekt Jakob Ivan Larsen fra RUM.

Visionær helhedsplan

Som et fundament for den videre proces, der bl.a. inkluderede tæt dialog med Hedensted Kommune, udarbejdede RUM i samarbejde med landskabsarkitektfirmaet Labland en visionær helhedsplan for området, der fik navnet Helheden:

– Visionen for Helheden er at skabe en bydel, som omfavner alle aspekter af bæredygtighed – økonomisk, socialt og miljømæssigt. Vi vil genskabe natur og lade biodiversiteten komme helt ind mellem husene. Og så vil vi bygge bydelen op af fællesskaber, hvor man kender hinanden, kommer hinanden ved og bruger den omkringliggende natur. Med et lidt flot ord kan man også sige, at vi er meget tæt på at lave en regenerativ bydel, forklarer Jakob Ivan Larsen.

Bred politisk opbakning

Helheden har indtil videre opnået bred politisk opbakning. Dels fordi en bydel i den vestlige retning vil skabe bedre balance, idet byen i de senere år er blevet udvidet massivt i den østlige retning. Dels fordi Helheden med sin vision om boligopførelse i respekt for natur og tilbud om fællesskaber har potentiale til at tiltrække tilflyttere fra større østjyske byer:

– Idéen om et nyt bæredygtigt boligområde ser meget, meget spændende ud, og det kommer til at betyde, at vi som område får nogle helt nye boliger og boligtyper på hylderne og samtidig understøtter natur og biodiversitet. Vi ved, at områderne omkring Hedensted by i forvejen er populære blandt unge tilflyttere fra især Aarhus-området. Dem tror jeg vi kan få ekstra godt fat i her, fordi fællesskaber, frisk luft og bæredygtighed bliver prioriteret, uden at man behøver at gå på kompromis med beliggenhed eller transporttid i forhold til andre og dyrere alternativer i Østjylland, forklarer borgmester i Hedensted Kommune, Ole Vind.

Kravunderlagt boligområde

Første lokalplan dækker 200.000 m2, hvor der efter planen skal opføres omkring 80 boliger fordelt på 34 villaboliger og 46 rækkehusboliger. Fælles for begge boligtyper er at de underlægges krav om, at naturen skal have lov til at fylde, og at de skal opføres under hensyntagen til klima og miljø. Det ene boligområde har fået navnet Åbenheden. Her deles området op i parcelgrunde til opførelse af villaer med klare rammer for, hvordan boliger og udhuse må bygges, hvilke materialer, der må anvendes, samt hvor og hvilken beplantning, der må etableres:

– Vælger man at købe en parcelhusgrund i Åbenheden, skal man være indstillet på, at der medfølger en række krav til opførelse og beplantning. Sådan er det nødt til at være, hvis naturen skal have plads, og boligopførelse skal ske med mindst muligt CO2-aftryk, forklarer Jakob Ivan Larsen.

Fællesskabsorienterede udlejningsboliger

Det andet boligområde, Naturligheden, forventes at blive opført som udlejningsboliger med stort fokus på at invitere til fællesskaber. RUM har udarbejdet et detaljeret dispositionsforslag til boligerne, hvor de opføres som rækkehuse i træ med ståltage og facader i en kombination af træ og tegl:

– Hver klynge udgør et lille fællesskab, mens det store fællesskab inviteres til at opstå i midten. Her etablerer vi et stort regnvandsbassinområde med stier omgivet af biodiversitetsunderstøttende blomsterengarealer, slutter forklarer Jakob Ivan Larsen.

Læs mere om projektet her

Læs også omtaler af projektet i hhv. Børsen fra den 3.1.2024 her eller i Horsens Folkeblad den 5.2.2024 her.

 

Visualisering 1: Sådan vil første etape af den nye naturbydel, Helheden, komme til at se ud fra luften, når lokalplanen vedtages til foråret.

 

Visualisering 2: I Naturligheden er rækkehusenes markante tage ud mod ankomstarealet belagt med sedum. Tagene definerer rækkehusene som sammenhængende, grønne og fællesskabsorienterede boliger.