Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Fremtidssikringen af 102 boliger i Horsens er i gang

RUM er totalrådgiver på det store renoverings- og ombygningsarbejde, der omfatter syv blokke i afdeling 3, Østerled for Horsens Sociale Boligselskab. Projektet tager afsæt i en helhedsplan for området, som er blevet kvalificeret gennem beboermøder og workshops inden projekteringen. Nu er byggearbejdet gået i gang!

Østerled er placeret på kanten af midtbyen og har samtidig god forbindelse til naturskønne områder ved Nørrestrand og Fjorden. Det gør boligerne attraktive for en bred gruppe af både børnefamilier og ældre.

Gennemgående for renoveringen og ombygningen af boligerne er, at der kommer nyt køkken og bad i alle lejligheder samt nye installationer og ventilationsanlæg. Alle lejligheder får endvidere nye altaner mod syd og vest, og facaderne renoveres med fokus på optimering af energiforbruget.

Fire af blokkene renoveres og ombygges for at sikre fuldt tilgængelige boliger med nye elevatorer. De resterende blokke ombygges til tidssvarende familieboliger.

I designet af de fremtidige udearealer er lagt vægt på at binde bebyggelsen sammen. En øst-vestgående forbindelse med pladser og legeområder kobler området, bebyggelsen og beboerne sammen.

Gennem workshops har beboerne sat deres præg på de fælles arealer med input til alt fra skure, legeplads, nyt fælleshus og fællesområder.

RUM danner på projektet team med landskabsarkitekter LABLAND og ingeniørrådgiver Rambøll.

Det forventes at hele området står færdigt juli 2020.

Læs mere om Østerled.