Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Generationernes Hus på Aarhus Ø snart klar til indflytning

Inden længe slår Generationernes Hus dørene op, og det nye byggeri får mangfoldigt liv. Unge, familier, ældre, voksne med handicap, børn i daginstitution, medarbejdere og borgere skal her leve, arbejde og færdes side om side og danne nye menneskelige og faglige fællesskaber.

Som arkitektrådgiver har RUM i konsortium med JFP, ERIK, Sweco og Kragh & Berglund været med til at udvikle det innovative projekt i tæt samarbejde med Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening. Målsætningen har været at skabe et imødekommende, levende og hjemligt byggeri, der rummer alle livets faser og understøtter integration mellem mennesker på tværs af generationer.

”Vi ønskede fra start, at husets indre liv skulle afspejles udadtil. At få livet ud mod byen, at vende vrangen ud på den klassiske bykarré, hvor fællesskabsdynamoen ofte ligger i det indre gårdrum. Generationernes Hus er sammensat af otte byhuse med indstukne gårdrum, der forbinder huset med byen. Et design, tilpasset mennesket og dets omgivelser, der giver huset en identitet og genkendelighed af hjem fremfor f.eks. en institution eller arbejdsplads. Et udadvendt og indbydende hjem,” fortæller partner Claus Jensen fra RUM til Licitationen.

Læs artiklen om Generationernes hus i Licitationen, Milepæle i Arkitekturen her: Generationernes Hus

Innovativt velfærdsbyggeri

Det komplekse velfærdsbyggeri på 27.400 m² rummer 100 ældreboliger, 100 plejeboliger, 40 familieboliger, 40 ungdomsboliger, 24 boliger til voksne med handicap og en daginstitution til 150 børn. Dertil kommer en række fællesfaciliteter med adgang for byens borgere, bl.a. café, multisal, sundhedsklinik og sanserum samt 2000 m² udendørsarealer og 3000 m² parkeringskælder.

Til august åbner daginstitutionen, 1. september flytter de første beboere ind i ungdomsboligerne, til oktober bliver ældre- og plejeboligerne beboet, og derefter følger familieboligerne og handicapboligerne. Omkring 500 mennesker vil få deres daglige gang og liv i huset.

Hos RUM ser vi med stolthed og glæde frem til, at Generationernes Hus tages i brug – og til at se nye synergier og inspirerende fællesskaber opstå på tværs i huset.