Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Generationernes Hus rejser sig på Aarhus Ø

Elementmontagen skrider hastigt frem på Aarhus Ø, hvor Generationernes Hus er ved at blive opført. Håndværkerne er halvvejs med opbygningen af råhuset for den otte etager høje bebyggelse. Råhusets sandwichelementer i beton er på vej op, og herefter følger de lette elementer, som efterfølgende skal beklædes, så byggeriet, når det står færdigt i sommeren 2020, fremstår i beton, skifer og tegl.

Visionen om fællesskabet i én bygning

Generationernes Hus bygger på visionen om fællesskaber! Projektet omfatter 304 almene boliger til både unge, familier, handicappede, ældre og plejeboliger samt en ni-gruppers daginstitution. I alt 27.400 m2 nyt byggeri i hjertet af Aarhus.

Projektet er en social innovativ satsning i et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening. Med inspiration fra udlandet er der til opgaven udviklet et helt mind-set omkring det at bringe de forskellige generationer sammen i én bygning.

Læs mere om Generationernes Hus.

Et nyt fælles mødested i byen – henvendt til alle generationer

Generationernes Hus er tegnet som et åbent byggeri, som giver fra sig til byen. Når byggeriet står færdig, vil man kunne invitere byens borgere til at benytte de mange fælles faciliteter, som blandt andet omfatter caféer, fitness, legeplads og værksteder. Det betyder, at hele bydelen får et nyt, fælles mødested – henvendt til alle generationer.

Et byggeri med fokus på stoflighed og skalatilpasning

RUM vandt i december 2016 totalentreprisekonkurrencen om Generationernes Hus i samarbejde med JFP (totalentreprenør) og rådgiverne ERIK Arkitekter, Kragh & Berglund og SWECO. Teamet har gennem hele processen, og i tæt samarbejde med bygherrerne, arbejdet meget med hu­sets udtryk, skalatilpasning og facadedetaljering. Udgangspunktet har været visionen om den lille by på havnen.

Kombination af naturskiffer, teglspån og betonoverflader, vil give huset en eks­klusiv fremtoning, samtidig med at det er meget holdbare og driftsven­lige overflader.

Der er valgt materialer med en genkendelighed og stoflighed, som tydeligt afspejler huset som et boligbyggeri, men som også forholder sig til stedets barske klima.

Foto af Generationernes Hus i morgenklæder er taget af Mette Kolle.