Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Godt gang i aktiviteterne på Sjælland

I november 2019 åbnede RUM kontor i København. Det har bragt os tættere på vores kunder og samarbejdspartnere i Østdanmark – og sat ekstra gang i aktiviteterne. Vi deltager i øjeblikket i tre konkurrencer og er rådgiver på en lang række projekter på Sjælland. Opgaverne dækker bredt i både geografi, skala og type – fra skoler, boliger og sundhed til idræt og kultur.

Musikskole og café i Rødovre – nyt kulturelt knudepunkt

I tilknytning til kulturhuset Viften i Rødovre opføres en musikskole og en café. Den nye musikskole skal erstatte Rødovre Musikskole, der har til huse i et gammelt ismejeri fra 1925. Med sin placering bag Arne Jacobsens fredede rådhus og bibliotek bliver byggeriet et centralt omdrejningspunkt for byens kulturliv. Musikskolen får en multisal, undervisningsrum, foyer, lærerrum og depoter. Caféen får plads til 110 gæster. Læs mere her.

Gymnastikkens Hus i Kokkedal – nye rammer for idræt og læring

I Kokkedal projekterer vi Gymnastikkens Hus. Projektet omfatter en ny hal og et nyt indgangsparti samt renovering af Holmegårdshallen. Den nye hal skal bl.a. indeholde trampoliner og springgrave, og fra balkonen får tilskuerne et fint kig ned til gymnasterne i hallen. Holmegårdshallen nyindrettes med gymnastik- og rytmesal, faciliteter til opvarmning, toiletter og venteområde. Ud over Nivå Gymnastikforening får også eleverne på Kokkedal Skole glæde af det nye idrætshus. Læs mere her.

Plejecenter Ammershøjparken i Lejre – udvidelse med 24 nye demensvenlige boliger

Sammen med H. Nielsen & Søn og T-KON er vi i gang med at realisere teamets vinderprojekt i form af en lys og åben udvidelse af plejecenteret Ammershøjparken i Lejre. De 24 nye demensvenlige boliger har bl.a. fokus på rummelighed, dagslys og beskyttede udearealer. Læs mere her.

Projekter og konkurrencer inden for leg og læring

Vi er totalrådgivere på en række sjællandske projekter inden for leg og læring, hvor vi i tæt samarbejde med brugere og kommunale fagpersoner udvikler attraktive læringsmiljøer.

Kirke Hyllinge Skole optimerer vi arealerne, foretager omfattende istandsættelse og opgraderer faglokaler og det udendørs læringsmiljø. I Osted er vi for Lejre Kommune bygherrerådgivere, når skole og lokalsamfund tager næste skridt mod realiseringen af en ambitiøs helhedsplan for skole, bibliotek og nyt børnehus.  I Frederikssund etablerer og moderniserer vi faglokaler til både naturfag og praktisk-musiske fag på to skoler. På Lundevejens Skole, Hørsholms nye specialskole, er vi arkitekter på indretning af læringsmiljøer ude og inde. Her får akustikken særlig opmærksomhed. Når Kølholm specialskole snart flytter til Jægerspris, tager vi fat på ombygningen til nyt Kølholm Børnehus.

Sammen med MOE er vi blandt de 5 teams, der ud af 22 ansøgere er prækvalificeret til konkurrencen om Renovering, om- og nybyggeri af Strandskolen i Greve. Opgaven indeholder udvidelse af skolen til en fuld tresporet folkeskole fra 0-9 klasse samt integreret SFO med nye læringsmiljøer, opgradering til et sundt indeklima og en ny klimaskærm inkl. miljøsaneringer. Vi har spidset pennen, sammensat et stærkt team af erfarne nøglepersoner og er klar til at give vores bud på en moderne folkeskole.

Egedal Kommune ønsker at løfte kvaliteten af skolernes læringsmiljøer og skabe mest mulig trivsel for eleverne. Desuden skal skolerne kunne bruges på tværs af forskellige brugergrupper. RUM er sammen med Jakon, Arkitema og Cowi prækvalificeret til konkurrencen om Strategisk byggepartnerskab med Egedal Kommune. Der er i rammeaftalen afsat 400 mio. kr. til helhedsrenoveringer og nybyggerier af skoler.

Også Gladsaxe Kommune har høje pædagogiske og strategiske visioner om tidssvarende og bæredygtige læringsmiljøer ud fra målsætningen om Fremtidens Skole. Med Christensen & Co i front for teamet har vi afleveret vores konkurrenceforslag til Modernisering, renovering og udbygning af Søborg Skole.

Kaffe på kanden

Du er altid velkommen til at komme forbi vores tegnestue på Carl Jacobsens Vej 16 i Valby. Partner Claus Jensen byder gerne på en kop kaffe og en snak om projekter og samarbejdsmuligheder.  Kontakt Claus på tlf.  +45 41 94 92 03 eller cje@rum.as.