Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Hædrende omtale til Botilbud Alderslyst og Nordre Fælleshus i Silkeborg

På Arkitekturens Dag 4. oktober modtog Botilbud Alderslyst og Nordre Fælleshus ”Hædrende omtale” i forbindelse med Silkeborg Kommunes bygningspræmieringer. Priserne gives til byggerier, som er udført med arkitektonisk kvalitet, og som bidrager til at gøre kommunen smukkere. RUM er totalrådgiver på byggeriet, der er udviklet i samarbejde med ByMUNCH, Rambøll og AB Akustik.

Flot helhedsgreb, klar vision og kvalitet på alle niveauer

Silkeborg Kommune præmierer hvert andet år bygninger, byrum og anlæg med en særpræget arkitektur for at sætte fokus på og skabe debat om, hvad god arkitektur er og for at hylde arkitektur, der er med til at gøre kommunen smukkere.

En af priserne gik i år til Botilbud Alderslyst og Nordre Fælleshus, der består af et botilbud med 36 boliger for borgere med udviklingshæmning og senhjerneskade samt et nyt aktivitets- og kulturhus.

”Projektet fremhæves for sit flotte helhedsgreb, der meget elegant fletter nyt og gammelt og danner en værdig ramme for nogen af vores udfordrede medborgere. Projektet viser, hvordan en klar og stærk vision for et sted er med til at sikre stor kvalitet på alle projektets niveauer. Projektet viser også, hvordan man har formået at holde en tone og en retning fra den overordnede planlægning helt ned til kantsten og belysning i de vigtige uderum,” lyder dommerkomiteens begrundelse for præmieringen.

30 projekter var nomineret i fire kategorier: Enfamiliehuse og rækkehuse, Etageboliger, liberale erhverv og offentlige formål mv., Restaureringer og ombygninger samt Parker og byrum. I hver kategori uddeles Bygningspræmieringsprisen og Hædrende omtale. Botilbud Alderslyst og Nordre Fælleshus modtog Hædrende omtale i kategorien Etageboliger, liberale erhverv og offentlige formål.

Synergier på tværs og møder mellem mennesker

Socialafdelingen og Kultur- og Borgerserviceafdelingen i Silkeborg Kommune, der er bygherre på projektet, er glade for præmieringen:

”Socialafdelingen og Kultur- og Borgerserviceafdelingen er glade og stolte over den hædrende omtale. Det er en anerkendelse af socialt byggeri, hvor det fysiske miljø er designet til at skabe møder mellem mennesker. Og det er et vigtigt skulderklap i forhold til at genstarte livet i både fælleshus og botilbud efter en lang periode med restriktioner og begrænset aktivitet,” udtaler specialkonsulent Sisse Resen fra Socialafdelingen i Silkeborg Kommune.

Også hos RUM er vi meget glade for anerkendelsen og over, at vores visioner for projektet er lykkedes. Ved at sammentænke og integrere fælleshuset med handicapboligernes aktivitetslokaler har vi skabt synergier på tværs af botilbuddet og områdets fritidsliv. Visionen er, at Botilbud Alderslyst og Nordre Fælleshus skal medvirke til at styrke aktivt medborgerskab blandt beboerne og give dem mulighed for at indgå i samfundslivet – både i fælleshuset og i et bredere perspektiv i lokalområdet.

Læs mere om projektet her