Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Ida Fine Bøtker-Rasmussen modtager CUBO Prisen 2022

Stort tillykke til vores dygtige arkitektpraktikant Ida Fine Bøtker-Rasmussen, der netop har modtaget CUBO Prisen 2022 for sit projekt Bryggerihaven – et visionsprojekt i Jægergårdsgade i Aarhus, der skaber synergieffekt mellem et bryggeri og en byhave. CUBO Prisen gives til en bachelorstuderende fra Arkitektskolen Aarhus, der har udvist ”et åbenlyst arkitektonisk talent”. Med prisen følger et rejselegat på 10.000 kr.

Bryggerihaven – kulinariske eksperimenter og sociale fællesskaber

I sin begrundelse for tildelingen af prisen skriver CUBO:

“Projektet rammer ind i tidens tendenser, hvor kulinariske eksperimenter, ideer om selvforsynende producenter og synlig produktion af fødevarer skyder op i den eksisterende bymasse. Ida gør sig også tydelige tanker om sociale fællesskaber, hvor lokale kan nyde en øl i fælleshuset og dyrke humle, bær og urter, som kan bruges i bryggeriet.

Udover synergieffekten, demonstrerer Ida også en veksling mellem det offentlige og private, det åbne og det lukkede, det lette og det tunge samt det nye og det eksisterende.

Med en stål- og glaskonstruktion tilpasser ’Bryggerihaven’ sig fint den eksisterende randbebyggelse i området og trækker på referencer til drivhuse og botaniske væksthuse. Teglvolumener og haver under glas- og stålkonstruktionen danner forskydninger og varierede rumligheder og nedbryder den store skala.”

Stor forståelse og glæde ved arbejdet med arkitektur

“Snit og planer med dæmpede toner og skygger, vidner om en sans for fortællingen i den grafiske fremstilling – projektet er ikke kunstnerisk eksperimenterende eller grænsesøgende, men Ida demonstrerer en enkel og sikker tilgang til faget med veldisponerede arkitektoniske kompositioner. Ida formidler sit arbejde meget overbevisende og viser gennem bachelorprojektet både stor forståelse og glæde ved arbejdet med arkitektur.”

Hos RUM er vi heldige at kunne nyde godt af Idas naturlige talent og tilgang til faget, og vi deler hendes glæde ved at arbejde med arkitektur  – og ved at udvikle nye rammer for fællesskaber mellem mennesker.

Tillykke med den flotte hæder og det flotte projekt!

Foto er venligst udlånt af Arkitektskolen Aarhus.