Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Jægerspris Skole samler funktioner og skaber plads til nye fællesskaber

RUM har i tæt samarbejde med Frederikssund Kommune udarbejdet en helhedsplan for Jægerspris Skole. Helhedsplanen omfatter skolens nuværende to adresser på henholdsvis Møllevej nr. 90 og nr. 100 i Jægerspris. Fra det kommende skoleår skal Jægerspris Skole samles på den ene af de to matrikler og de frigjorte arealer bruges til at samle andre kommunale funktioner i et helt nyt fællesskab.

Jægerspris Skole har vigende elevtal på vej mod en to-sporet skole fra 0.-9. årgang. Fra det kommende skoleår 2019/20 har Jægerspris Skole 24 klasser, som forventes at falde trinvist til 20 klasser over de følgende år. På den baggrund har Frederikssund Kommune besluttet at samle skolen på én matrikel og bedt RUM om at udarbejde en helhedsplan for en samlet udnyttelse af de to adresser.

I helhedsplanen, som blev politisk godkendt i marts 2019, indrettes nye rammer til Skolen i Herred og Afdeling Kølholm på Møllevej nr. 100. Her skabes også et helt nyt og større afsnit for Jægerspris Bibliotek, hvor det integreres med skolernes pædagogiske læringscenter. Samtidig får biblioteket også en ny åben foyer, som også bliver et inspirerende opholdsrum for foreninger og fritidsbrugere af idrætshallen.

Helhedsplanen er udviklet i et tæt og involverende samarbejde med alle interessenter og ud fra missionen om at udnytte fællesskabets potentialer bedst muligt.

Helhedsplanen realiseres i indeværende år med RUM som totalrådgiver i team med Øllgaard Rådgivende Ingeniører. Projektet udbydes i hovedentreprise fordelt på to etaper, sådan at rammerne til Skolen i Herredet og Jægerspris Skole står klar til det kommende skoleår. De øvrige faciliteter på Møllevej forventes at være klar til indflytning ved årsskiftet.

“Bibliotekets afdeling med pædagogisk læringscenter er det dynamiske krydspunkt og synergien mellem alle aktører i de multifunktionelle bygninger på Møllevej nr. 100. Her er bibliotekstilbud til byens borgere i alle aldre samt et moderne pædagogisk læringscenter for både Jægerspris Skole, Skolen i Herredet og Afdeling Kølholm.”

Uddrag fra helhedsplanen ’Jægerspris – samling af funktioner’

Læs mere om Helhedsplanen for Jægerspris Skole.