Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Byg med afsæt i principper fra Circle House

Byggeri, designet med mulighed for adskillelse, er et vigtigt princip i fremtiden. Når vi designer til adskillelse, bliver vores bygninger ressourcebanker, hvor de enkelte bygningsdele ikke taber væsentlig værdi, men kan genanvendes. Se det centrale princip for adskillelsesdesign fra Circle House – princippet kan overføres til ethvert boligbyggeri.

Stramt moduleret byggesystem
Væsentligt for det bygbare adskillelsesdesign i Circle House er et stramt moduleret byggesystem med et minimum af forskellige standardiserede elementtyper. Fx består Circle House kun af to typer af betonrammemoduler samt betonskiver omkring trappekerner. Der ligger et stort potentiale i at genbruge standardiserede elementer, da de let kan indgå i nye konstruktioner uden for mange designmæssige bindinger.

Bygbarhed øges og fleksibilitet bevares
En strømlinet produktion af præfabrikerede, standardiserede elementer, reducerer byggeomkostningerne betydeligt. Ulempen kan til gengæld være manglende fleksibilitet. Anvendes der, som til Circle House, et byggesystem bestående af optimerede betonrammekonstruktioner og et varmeisolerende lag af præfabrikerede trækassetter, kan der dog opnås en større grad af fleksibilitet i facadeudtrykket med mulighed for større og mindre åbninger inden for det enkelte modul.

Enkelt og letadskilleligt byggesystem
Jo enklere et byggeri er sammensat, og jo mindre materialerne er sammenblandede, desto mere vil det kunne adskilles og genbruges i fremtiden. Bl.a. baseret på nuværende erfaringer, hvor meget genbrug bliver hindret af miljøproblematiske stoffer og kraftige sammenstøbninger, er det en del af designparadigmet for Circle House at gøre det nemmere at skille bygningen og materialer ad i fremtiden.

Samlingsdetalje er alfa og omega
En forudsætning for at kunne genanvende elementer og materialer generelt er, at de kan skilles ad uden at gå i stykker. I Circle House bliver råhuset derfor boltet sammen med mekanisk boltede samlinger. Af hensyn til lyd og brand udstøbes samlingerne derefter med en blanding af sand og cement af en meget lav styrkeklasse. På den måde kan alle elementerne genanvendes direkte og uden at tabe værdi.

Betonrammesystem med minimalt betonforbrug
Et bærende betonrammesystem som i Circle House reducerer brugen af beton væsentligt og nedbringer dermed byggeriets samlede CO₂-aftryk. En anden fordel er fleksibiliteten inden i bygningerne: Med betonrammekonstruktionen kan vi nemt opsætte lette skillevægge af træ, så vi har mulighed for fleksible rumopdelinger i boligerne, afhængigt af efterspørgsel på lejlighedstyper og beboernes behov.

Det ærlige hus
Inde i Circle House får de indvendige overflader lov til at stå ubehandlede, såvel betonoverfladerne som væggenes træpladebeklædninger af OSB-plader. På den måde spares der både CO₂ og penge på malerbehandlinger, og vi undgår unødig sammenblanding af materialer. Træpladebeklædningen adresserer både designparadigmet om letadskillelige byggesystemer uden sammenblandede materialer og beboernes mulighed for at sætte sit individuelle præg på boligen.