Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Undgå at akustikvægge forstyrrer

Branchen laver smukke og robuste akustikvægge i ét væk. Der er bare ét problem. Et kæmpe et, faktisk. Brugerne får flimmer for øjnene og ønsker dem i yderste konsekvens pillet ned igen. Men der er måske en løsning på problemet. Og den er meget mere simpel, end du tror.

God akustik uden flimmer
Oplever du også indimellem, at løsningen på ét problem skaber et nyt?

Vi oplever det jævnligt, når vi sætter lameller eller perforerede plader op for at skabe god akustik. Panelerne er smukke og akustikforbedrende, men desværre får vi tilbagemeldinger om, at de er til gene for brugerne. Hvorfor? Fordi de giver såvel synsmæssige som kognitive forstyrrelser.

Hos RUM har vi afprøvet forskellige løsninger på problemet. Og løsningen synes ret ligetil. Den handler om at få øjnene til at slappe af. Med pauser, variation og mindre kontrast mellem farver.

Herunder dykker vi ned i mulighederne. Læs, lær og lad dig inspirere.

Skab variation i mønstret på stribede paneler
Hvad enten der er tale om en stor eller lille flade, så opleves stribede paneler, hvor alle stave har ens størrelse, ofte som flimmer for øjnene. Særlig sensitive mennesker oplever desuden kognitive vanskeligheder i deres sansning af panelerne.

Men flimmereffekten kan mindskes betydeligt ved at skabe variation i mønsteret, viser vores erfaringer. Det kan du gøre med en variabel bredde på lamellerne, for så bryder du det lodrette og lineære mønsterforløbet. Og dét giver ro til øjet.

Gør kontrasten mindre
Foruden at skabe variation i mønsteret, kan du også arbejde med farverne på trælameller og akustikdug. For når du mindsker kontrasten mellem farverne, kommer mønsteret til at se mere flydende ud og netop det, har vi erfaret, opleves mindre forstyrrende.

Placér pauser på perforerede plader
Ved perforerede plader skaber det ensartede hulmønster også synsforstyrrelser. Dem kan du ligeledes minimere ved at lave et pauseforløb, som giver øjnene mulighed for et øjebliks hvile.

En anden mulighed er at lave tilfældig variation i størrelserne på hulmønstret. Som ved de stribede paneler kan du ved perforerede plader med fordel arbejde med at mindske kontrasten mellem farverne på plade og akustikdug.

Plader med pauser på specialskole
Stensagerskolen har vi skabt pauser i de perforerede akustikplader for at minimere risikoen for hhv. flimmer for øjnene og kognitive forstyrrelser.

Skolen er en specialskole for børn med et bredt spektrum af diagnoser, som betyder, at børnene er særlig sårbare over for sanseforstyrrelser. Det samme gælder personer med demenssygdomme.