Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Lys og åben udvidelse til plejecentret Ammershøjparken

Lejre Kommune udvider plejecentret Ammershøjparken med 24 nye demensvenlige boliger. Totalentreprenør H. Nielsen & Søn har i samarbejde med arkitektfirmaet RUM og ingeniørfirmaet T-kon vundet opgaven. Teamet har tegnet et vinderprojekt, der tilfører en række kvaliteter i forhold til dagslys og beskyttede udearealer.

Et nyt bygningsafsnit med genkendelighed og moderne gentænkning

Lejre Kommune ønsker et byggeri som tilpasser sig stedet og de omgivende bygninger. Det eksisterende plejecenter Ammershøjparken har mange kvaliteter i samspillet med områdets øvrige bebyggelse. Centerets vinkelbygninger giver en fin indramning af udearealer, og giver læ, skærmer af og danner over­skuelige og trygge gårdrum.

Det eksisterende greb videreføres både i den til­budte bebyggelse og i en eventuel fase to. På denne måde er der skabt mulighed for en bebyggelse med en række indrammede uderum og en genkendelighed i området, samtidig med at det tilfører stedet et nyt bygningssnit og en moderne gentænkning af materialerne.

Et vinderprojekt, der skaber optimale rammer for demensramte

Teamet har tegnet et projekt med fokus på rummelighed, dagslys, inde/udekon­takt, samhørighed med konteksten, bygbarhed og materialitet. Projektet holder sig indenfor den økonomiske ramme, og rummer de ønskede funktioner og area­ler. Projektet tilbyder lyse, imødekommende og hjemlige rammer for beboerne og personalet, grønne og attraktive uderum, gedigne konstruktioner og materialer, et fremtidssikret og bæredygtigt anlæg med fokus på holdbarhed og drift. Og så har teamet kunne tilbyde et byggeri i lavenergiklasse.

” Materialevalget er generelt præget af hensynet til både miljøet og økonomien. Der er valgt materialer, som har en lang leve­tid, med et minimum af vedligehold, materialer som kun bliver smukkere over tid.”

Bent Hartmann, Direktør hos H. Nielsen & søn

Et team med faglige kompetencer og lokalt kendskab

Til denne totalentreprise har H. Nielsen & søn as valgt at indgå ”part­nerskab” med arkitektfirmaet RUM og ingeniørfirmaet T-kon. H. Niel­sen & søn as har god erfaring med Lejre Kommune og har tidligere bygget om- og til på Skjoldungerne samt tilbygget på Den Grønne Kile. Teamet har gennem flere demensvenlige projekter fået en erfaring og viden om indretning, flow, lys, farver, overflader mv., som er indarbejdet i projektet.

”Det er altid en spændende men udfordrende opgave at skabe rammer­ne til fremtidens demensramte. I vores bearbejdning af det kommende demenscenter har vi brugt stor ener­gi på at skabe et åbent og lyst sted, hvor de udvendige arealer får lige så stor betydning som de indre rummeligheder.”

Claus Jensen, arkitekt og partner hos RUM

Et projekt med en 360graders tilgang til bæredygtighed

Lejre Kommune har rost projektet for dets funktionelle, arkitektonisk og tekniske kvalitet. Bygherre har ligeledes lagt vægt på minimering af udgifter til vedligehold og drift samt bæredygtige løsninger. Teamet har gennem tilbudsforløbet arbejdet bevidst med implementering af bæredygtige værdier som en direkte del af en integreret designproces. Teamet har brugt DGNB’s 360 graders tilgang til bæredygtigheden, for at komme hele vejen rundt om projektet.

Bygningerne er blandt andet udført med ydervægge beklædt med en skærm­tegl, som både sikre en langtidsholdbar overflade, en kompakt og tynd facadeopbygning samt et bæredygtigt materialevalg. Der arbejdes med en høj grad af træ i væg- og tagkonstruktioner, som er mindre Co2 kostbart i produktion. Bygningen er en lavenergibygning efter BR18. Dette betyder, at bygningens klimaskærm og de tekniske installationer har et lille energitab. Bygningen er desuden forsynet med solcelleanlæg, der producerer energi til energiregnskabet.

Projektet forventes at stå klar til indflytning i november 2021.

Læs mere om plejecentret Ammershøjparken.