Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Lys og luft binder bygning og mennesker sammen i Atea domicil

6 måneder er gået siden IT-virksomheden Ateas nybyggede domicil i Kolding stod færdigt og medarbejderne rykkede ind. I perioden siden indflytningen har Atea-ledelsen, blandt deres medarbejdere, bemærket en uventet stor gevinst ved det nye domicil.

Årsagen er, at flere medarbejdere end forventet bruger kontoret og de gør det oftere end tidligere. I stedet for at sidde hjemmefra og arbejde, tager medarbejderne ind på kontoret, fordi de simpelthen synes, det er et dejligt sted at være. Desuden mødes Atea-medarbejdere fra eksempelvis Aalborg, Aarhus og København oftere i domicilet i Kolding.

”Arbejdsmiljømæssigt kan vi mærke, at det nye domicil binder medarbejderne tættere sammen. At medarbejderne er mere på kontoret giver desuden ledergruppen meget bedre føling med, hvordan medarbejderne har det – både fagligt og socialt. Denne positive følgevirkning af det nye domicil er hele investeringen værd – og i virkeligheden er det meget mere værdifuldt”

Lars Siewertsen, markedsdirektør Atea

Store åbne rum og inspirerende mødelokaler

Da Ateas tidligere domicil ikke længere levede op til de krav, ledelsen hos Atea har til virksomhedens kontorfaciliteter, stod valget mellem at opgradere den eksisterende bygning eller bygge et nyt domicil. Her stod det hurtigt klart, at et nyt domicil var at foretrække, da Atea på den måde kunne få opfyldt flere af deres ønsker. Til opgaven valgte Atea et team bestående af DN Group og RUM.

”Det, vi ønskede os, var et opgraderet kontorhus, som var klar til fremtiden. For os betød det bl.a. store åbne rum med free seating, inspirerende mødelokaler samt nogle mindre arbejdsrum, der kan lukkes af, når opgaverne kræver større koncentration”

Lars Siewertsen, markedsdirektør Atea

Visionen for domicilet handlede om andet end tekniske specifikationer

I processen med at forene Ateas ønsker til deres nye domicil med den økonomiske ramme, arbejdede RUM bl.a. på at løfte projektet fra primært at handle om tekniske specifikationer som kvadratmeter, antal arbejdspladser og rumfordeling, til noget mere værdifuldt for både medarbejdere og virksomhed.

”Det var fra starten tydeligt for os, at Atea skulle have et domicil, der kunne afspejle måden at arbejde sammen på og tænke virksomheden på.  Det har vi lagt vægt på i både arkitektur og organisering”

Anders Johansen, partner RUM

Det ydre afspejler de indre funktioner

Domicilet er udformet i et enkelt design, hvor to volumener ligger drejet vinkelret på hinanden, hængslet sammen i det dobbelthøje atrium. En svævende, hvid og transparent førstesal er placeret på en tung og solid bygningskrop i hvide betonelementer, der udgør stueetagen.

Mod ankomsten er bygningen åben, transparent og dobbelthøj for at understrege virksomhedens ansigt udadtil, tilgængeligheden og den lodrette sammenhæng i huset. På bygningens bagside sikrer en anden tilkørselsvej at logistikken fungerer optimalt for de medarbejdere, der skal til og fra virksomhedens lager, servicevogne og serviceafdelingen.

Husets hjerte lukker lyset ind

Det dobbelthøje og åbne atrium med ovenlys giver god sammenhæng i huset og bidrager til den visuelle kontakt mellem de to etager. Samtidig fordeles lyset gennem huset og indeklimaet sikres ved hjælp af naturlig ventilation op gennem etagerne.

Glasbåndet på 1. sals facade trækker yderligere dagslys ind i bygningen samtidig med, at de dekorative paneler skærmer for direkte lys. Sammen med det hvide og blanke højstyrke-beton, der er valgt til bygningskroppen i stueetagen, giver det domicilet et udtryk, der afspejler virksomhedens arbejde med fremtidens teknologi kombineret med elegant design.

”Noget af det, vi har fået med, som vi ikke havde tænkt på i vores oprindelige oplæg, er bl.a. tankerne omkring lyset og atriet, der giver et godt spil, og er med til at binde huset sammen. Her mødes alle og snakker på kryds og tværs. Så det, vi var bange for ville blive et dødt rum, er i virkeligheden blevet husets hjerte med masser af lys, luft og god energi”

Lars Siewertsen, markedsdirektør Atea

Kobling til den omgivende natur

Domicilet ligger placeret på en grund i et grønt og bevaringsværdigt naturområde med et fredet engareal. Derfor er det valgt at begrønne grunden og tilplante den i overensstemmelse og samklang med det omgivende naturområde. Det trækker den uplejede og frie natur helt tæt på bygningen.

Medarbejdere og gæster har fra huset direkte udgang til flere terrasser og tagterrassen, hvorfra der er frit udsyn til landskabet og de fredede engarealer med både sø og å-løb. Den markante kontrast til den eksponerede forside af bygningen skaber rum, hvor der er plads og ro til at koble af og trække frisk luft.

Se flere billeder af projektet her.