Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Markant startskud for realiseringen af ny bydel på Horsens Havn

Nedbrydningen af NOPA og den tilhørende miljøoprensning af grunden på Horsens Havn er det synlige startskud på, at arbejdet med at transformere Nordhavnen til en helt ny bydel nu er gået ind i en ny fase. JERNLAGERET på Nordhavnen i Horsens udvikles til en ny attraktiv bydel med 70.000 m2 nye etagemeter til almene og private boliger, liberalt erhverv og handel på kanten mellem Horsens Fjord og byen.

Torntoft & Mortensen har vundet byggeretten og udvikler i samarbejde med RUM og COWI planen for det nye byområde, der vil være præget af nærheden til vandet, og blandt andet omfatter etablering af en ny havnekanal, promenadeanlæg og integreret højvandssikring, infrastruktur og offentlige, rekreative byrum. Bydelen vil bestå af forskelligartede bebyggelser med særegen identitet og arkitektur af høj kvalitet: Karréen, Kanalhusene, Havnehusene og Pynten.

Attraktive byrum med tæt kontakt til vandet

I tæt samarbejde med Horsens Kommune og Green Sustainable Landscapeudvikler T&M og RUM attraktive byrum med tæt kontakt til vandet.

Et 15 meter bredt promenadeanlæg vil forbinde den indre havn og byen med JERNLAGERET og de fremtidige udviklingsarealer på Havneøen. På promenaden bevæger man sig på kanten af det store havnerum. Skala og detaljering af promenaden forholder sig til den historisk industriprægede havn. Havnepladsen udgør ’hjertet’ i JERNLAGERET, som kobler havnekanalen med havnebassinet. Havnepladsens belægninger trappes ned i vandet og giver mulighed for at komme i helt tæt kontakt med vandet.

Gaderummene vil generelt fremstå grønne med større træer og kantstensparkering, som giver liv til gadebilledet.

157 moderne familieboliger på én af Horsens bedste beliggenheder

Torntoft & Mortensen opfører byggeriet af Karréen for Andelsboligforeningen Odinsgaard.

Med Karréen skabes der 157 moderne familieboliger samt dagligvarebutik på én af Horsens bedste beliggenheder i havneområdet JERNLAGERET. Lejlighederne med stor variation i boligstørrelse fra 65 – 115 m2 vil være kendetegnet af store altaner, hvor næsten alle har havudsigt samt attraktive ude- og opholdsarealer.

Arkitekturen i byggeriet bryder den store karré op i mindre enheder for bedre at møde skalaen i den eksisterende by. Til at opnå dette indtryk springer bebyggelsen i både højde og facade, ligesom både farve- og facademateriale varierer.

Fra det semiprivate gårdmiljø, har Karréen tæt kontakt til havnens pladser og promenaden, som er et multianvendeligt udeareal, hvor beboerne kan nyde udsigten og komme i tæt kontakt med vandet.

En naturlig kobling fra den nye bydel til midtbyen

At det er området tættest ved byen, der er påbegyndt som det første, er ikke nogen tilfældighed. Ved at starte havnebyggeriet mod byen i stedet for langs vandet, skabes der en naturlig kobling fra den nye bydel til midtbyen og samtidig undgår man bebyggelse, som i kortere eller længere tid ligger adskilt fra byen i form af henlagte havnearealer.

Se flere billeder af den nye bydel JERNLAGERET på Horsens Havn.