Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Ny blog om bæredygtighed inden for arkitektur

Hvordan ser CO₂-aftrykket fra forskellige boligtypologier ud? Hvor stor en besparelse er der at hente ved at genbruge mere af den eksisterende bygningsmasse fremfor at bygge nyt? Hvordan kan vi med simple løsninger forhindre, at akustikvægge giver brugerne synsforstyrrelser? Disse og mange andre relevante emner undersøger vi med vores nye blog Shared space, som du finder her på rum.as.

På vores nye blog deler vi egne erfaringer og viden, men også andres relevante indsigter. Vi tager løbende et nyt tema omhandlende et af aspekterne inden for bæredygtighed under lup. Alt sammen for at bidrage til at skabe arkitektur funderet på et bredt og holistisk bæredygtighedssyn. Målet er at bidrage til små, men vigtige fremskridt i den rigtige retning.

Bloggen er for alle med passion for design, der gør en forskel. Indlæggene kan også printes som handouts.

Læs mere om Shared space.