Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Ny markant erhvervsby på vej i Vejle S.

Et helt nyt erhvervsområde vil skyde op på markerne omkring den nye motorvejsafkørsel 61b Vejle Syd, som forbinder det sydlige Vejle med E45.

Vejle Kommune og det aarhusianske udviklingsselskab BRUUN udvikling er gået sammen om at udvikle det nye og ca. 300.000 kvadratmeter store erhvervsområde, der er reserveret til større bygningsanlæg inden for logistik, produktion samt domicilbyggeri for virksomheder, der har gavn og nytte af nærheden til motorvejsnettet.

Siden den nye motorvejsafkørsel har området været et fokusområde. Området er interessant fordi det ligger på motorvejsnært og i umiddelbar forlængelse af det erhvervsområde der er der i forvejen.

RUM udvikler lokalplanen sammen med konsortiet, der består af Erling Jensen, OBH Gruppen og BRUUN Udvikling. Når den nye Erhvervsby ved Vejle S realiseres, skal der opføres 165.000 m2 byggeri. Projektet skaber attraktive rammer til servicefunktioner som tankstation og food-stop samt større logistikvirksomheder og liberalt erhverv med stor synlighed og let adgang til motorvej E45. Virksomhederne kan få facadeeksponering over 700 meter langs E45.

Er man interesseret i at bygge ved motorvejen kan man få mere information her

Byggeriet tager udgangspunkt i det eksisterende terræn ved etablering af naturlige plateauer. Området begrønnes mellem bygningerne og der etableres et grønt transparent bælte ud mod motorvejen. Servicefunktionerne placeres ved indkørslen til området med stor synlighed fra Grønlandsvej. Administrationsbygningerne står med udsigt over landskabet mod øst og direkte synlighed mod motorvejen.

Administrationsbygningerne er opbyggede som fleksible stænger sammenbundet to og to, på forskellig vis. Bygningerne varierer i facadeudtryk og materialer, med de løftede og slanke gavl som et gennemgående motiv.

”Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed… Virksomhederne får usædvanlig stor og god eksponering i området, der er planlagt som et arkitektonisk helstøbt erhvervskvarter, med en klar grøn strategi, hvor det naturlige terræn er integreret for at give et optimalt flow for virksomhederne.”

Anders Johansen, Arkitekt og partner, RUM

Lokalplanen omfatter et areal på 276.000 m2. Lokalplanen er i politisk proces og ventes vedtaget i efteråret 2019. Sideløbende med lokalplanprocessen føres der konkrete drøftelser og udarbejdes planer med interesserede virksomheder. Det forventes, at det første byggeri påbegyndes i første kvartal 2020.

Udvikler Arne Bruun fortæller mere om projektet her.