Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Ny publikation fra Realdania viser gode eksempler på indeklima i skoler

Realdania har netop udgivet publikationen ”Indeklima i skoler – Eksempelsamling 2021.” Heri præsenteres 30 eksempler på gode indeklimaprojekter fra skoler i hele Danmark. En af dem er Usserød Skole og SFO. Her har Hørsholm Kommune og RUM skabt et sammenhængende miljø – med små børnehuse, god akustik og mulighed for ro og fordybelse.

30 eksemplariske indeklimatiltag på skoler

Et sundt indeklima spiller en afgørende rolle i arbejdet med at skabe et godt læringsmiljø for børn og unge. Realdania sætter fokus på emnet med kampagnen ”Skolernes indeklima”, der har som mål at øge elevernes indlæring, trivsel og sundhed ved at forbedre indeklimaet i landets skoler.

I efteråret 2020 opfordrede Realdania kommuner og skoler til at indsende eksempler på gode indeklimaprojekter. 30 eksempler præsenteres nu i en ny publikation, der skal give inspiration og hjælpe andre kommuner til at forbedre indeklimaet på skolerne. Realdania har udvalgt projekterne ud fra deres evne til at opfylde parametre som merværdi, samarbejde, innovation og skalerbarhed.

Den brede vifte af eksempler fordeler sig på fem forskellige indeklimakategorier og 22 kommuner. Fælles for projekterne er, at de gennem renovering, nybyggeri eller adfærdsprojekter har løftet skolens indeklima i forhold til lys, lyd, luft eller lokaleindretning.

Usserød Skole og SFO – pædagogisk understøttende rum med god akustik

Et af de projekter, der præsenteres i eksempelsamlingen, er Usserød Skole og SFO. I samarbejde med Hørsholm Kommune har RUM integreret skole- og SFO-miljøet på Usserød Skole til et sammenhængende miljø, som stimulerer sanserne, fantasien og lysten til at lære.

I form af børnehuse, der fungerer som rum-i-rum, er de tidligere fællesrum med dårlig akustik blevet transfor­meret til velfungerende rammer med et rart akustisk indeklima. Børnehusene giver plads til både fordybelse og fællesaktiviteter, og de tilfører hjemlighed til de store fællesrum.

”Den grundlæggende agenda med projektet var at indfri målet om et sammenhængende og inspirerende skole- og SFO-miljø, fortæller partner Karin Elbek fra RUM og fortsætter. ”Det var samtidigt en vigtig forudsætning at transformere de oprindelige fysiske rum, så alle kvadratmeter kunne udnyttes effektivt til leg og læring. Derfor implementerede vi integrerede designløsninger, som sikrer en god akustik og gode muligheder for, at børn og voksne kan finde steder med ro.”

Innovativ løsning med markant effekt

Det nye fysiske læringsmiljø på Usserød Skole blev taget i brug i 2019. Den positive effekt i forhold til indeklimaet er dokumenteret ved tekniske målinger og ikke mindst gennem brugernes oplevelser i hverdagen. I Realdanias publikation står der bl.a.:

”Gennem en fælles proces har både brugerne, kommunen og rådgiverne udviklet den innovative løsning. Fra starten har der været fokus på det gode indeklima og en samtænkning med det rumlige og det pædagogiske. Akustikdæmpende materialer og den rumlige program­mering har forbedret indeklimaet markant. I dag er der både mulighed for fordybelse, og grupper af børn og voksne kan samtidig have forskellige aktiviteter uden at forstyrre hinanden.”

Læs mere om indeklimaprojektet på Usserød Skole på side 72-73 i ”Indeklima i skoler – Eksempelsamling 2021”

Læs mere om renoveringen og ombygningen af Usserød Skole og SFO her.