Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Ny værdiskabende fælles kultur for et fremtidigt læringsmiljø

Hørsholm Kommune har besluttet at opdatere de fysiske rammer i Usserøds nuværende indskolingsafsnit – inde og ude – til et integreret indskolings- og SFO-miljø.

Det er målet at de nye fysiske rammer skal kunne favne de kulturer, som i dag er særegne for både skolens og fritidstilbuddets pædagogiske grundlag, såvel som at understøtte udviklingen af en værdiskabende fælles kultur for et fremtidigt læringsmiljø.

”Det er målet at skabe et sammenhængende skole- og SFO-miljø, som stimulerer sanserne, fantasien og lysten til at lære. Det har været vigtigt for os at skabe optimale rammer omkring et samlet børneliv kl. 7-17. Derfor har vi prioriteret differentierede læringsmiljøer, små steder og åbne pladser. Det har været vigtigt, at stedet signalerer ”hjemme”´, men dog ikke ”hjem”

Vibeke Østervig Rølling, Afdelingsleder for indskoling, Usserød Skole

RUM har varetaget arkitektrådgivningen i forbindelse med dispositionsforslag og visuelt byggeprogram, som er blevet udarbejdet af en arbejdsgruppe gennem dialog og ”hands-on” workshops, og løbende er afstemt med opgavens administrative og tekniske rammer. Nu pågår detailprojektering med RUM som totalrådgiver til udbud og efterfølgende udførelse i hovedentreprise.

”Vi er meget begejstrede for den proces vi netop har været igennem og stolte af det projekt som vi sammen har fået skabt. I samarbejdsprocessen har etableringen af gode udendørs faciliteter haft lige så stor vægt som indretningen af de bygningsmæssige rammer.”

Vibeke Østervig Rølling, Afdelingsleder for indskoling, Usserød Skole

Projektet forventes realiseret i vinter og forårsmånederne 18/19 således at de nye rammer kan ibrugtages ved sommer-SFO´ens start i sommerferien 2019.

Læs mere om Usserød Skole og SFO.