Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Nyt ambitiøst natur- og oplevelsescenter ved Gudenåen

Det nye center skal formidle oplevelser og læring om natur og kultur på strækningen fra Gudenåens udspring i Tinnet Krat til Mossø. Området kommer til  at rumme masser af spændende oplevelser og læring for folk i alle aldre.

Forprojektet, som har fået titlen ”strømmen – læring og aktiviteter i det skabte land”, støttes økonomisk af Realdania, Friluftsrådet, Naturstyrelsen, og Horsens Kommune.

Det bakkes desuden op af en række lokale aktører samt landsdækkende foreninger, som er samlet i partnerskabet, der står bag visionerne om at udvikle området.Projektet er blevet til gennem et dialogbaseret forløb hvor RUM som arkitekter og procesleder har været med til at formulere visionen og designet rammerne om kulturmiljøets oplevelser.

”strømmen er projektet, som vi har ventet på! Vi får skabt en ny sammenhængskraft i det særegne landskab og forløst potentialet for læring og aktiviteter, som findes på netop denne strækning af Gudenåen”

Partnerskabet Natur- og Oplevelsescenter Gudenåen.

Projektets nerve og bankende hjerte bliver på strækningen fra Bredvad Mølle til Vestbirk Vandkraftværk – dér, hvor Gudenåen har sit største fald over den korteste strækning.

Her blev den allerførste industri ved Gudenåens øvre løb bygget, og siden opførte man Vestbirk Vandkraftværk. Her krydser Naturstien på den nedlagte Bryrupbane den oprindelige Gudenå, og her tiltrækker Den Genfundne Bro i dag tusindvis af besøgende.

Ifølge borgmester Peter Sørensen, Horsens Kommune, kan det kun gå for langsomt med at få startet realiseringen af det nye center:

”Naturområdet ved Vestbirk Vandkraftværk er helt unikt! Vi ser i forvejen en kæmpe interesse for Den Genfundne Bro, og et nyt natur- og oplevelsescenter vil yderligere udvikle området på en helt fantastisk måde. Alle kan glæde sig! strømmens særegne natur og enestående kulturmiljø bliver tilgængelig for skoler og institutioner, foreninger, virksomheder, børnefamilier, ældre borgere og turister i alle aldre.”

Peter Sørensen, borgmester, Horsens Kommune

Strømmen er oplevelser for alle

De besøgende kan opleve Gudenåens stejle fald på en rolig padletur, hvor en unik elevator sænker kanoen ned gennem Vandkraftværkets turbinekammer.

De kan opleve Gudenåen med høj puls, når strømmen lejlighedsvist åbner for sejlads på Danmarks eneste elv.

Besøgende kan vælge en gå- eller cykeltur på en af de mange nye stier, der kobler områdets interessepunkter i ét fysisk greb og én sammenhængende fortælling.

De kan gå på oplevelse i Vandkraftværket, hvor elevatortårnet sikrer fuld tilgængelighed til bygningens oprindelige undervisnings- og møderum, som bruges af skoler, lokale foreninger og private.

Fra øverste etage kan højdeskrækken udfordres med ”Gudenåen fra oven”, og det er muligt at følge trådene fra det gamle el-distributionsnet og opleve landskabet fra en helt ny vinkel.

Fra Vandsalen kan besøgende se kanoernes vej ind i elevatoren og gennem kik-kassen opleve, hvordan Vandkraftværkets originale turbine stadig producerer el til strømmens egne anlæg og aktiviteter.

Trinvis realisering af strømmen

Projektet giver plads til, at visionerne i nogen grad overstiger realiteterne og sådan, at det kan realiseres trinvist – i takt med, at det bliver muligt. Myndigheder og lodsejere i området er ikke taget i ed på alle tiltag i projektet. Realiseringen vil således forudsætte positivt samspil fra mange bidragydere.

Se hele projektbeskrivelsen på Naturstyrelsens hjemmeside.