Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Plejeboliger i kontakt med byens puls

Opførelsen af 73 nye plejeboliger på en attraktiv grund i Aalborg centrum er i gang. Hjørnegrunden, der tidligere husede den selvejende institution Markusgården, er blevet ryddet for at gøre plads til et nyt plejehjem. Dansk Boligbyg, EKJ og RUM varetager projekteringen og opførelsen af byggeriet, som skal sikre hjemlige og trygge rammer for Aalborg Kommunes plejekrævende ældre.

Plejeboliger i tæt kontakt med byens puls

Plejehjemmet Markusgården opføres i et samarbejde mellem Aalborg Kommune og Vivabolig. De kommende beboere får udsigt til byens liv og byens grønne åndehul – Østre Anlæg. Byggeriet skriver sig ind i den bymæssige kontekst af karrébebyggelser og slutter sig rundt om et indre gårdrum. Den centrale beliggenhed i Aalborg sikrer en stærk forankring i lokalsamfundet og tæt kontakt til byens puls.

Et stofligt og taktilt byggeri i menneskelig skala

Projektet opføres i tegl fra sokkel til murkrone i fem etager med forskudte planer. Byggeriet trapper ned mod krydset for at møde byen i en menneskelig skala. RUM har bearbejdet facaden med varierende felter af tegl ornamentik, så den fremstår stoflig og taktil ud mod gaden.

Bygbart og funktionelt byggeri

Opførelsen af Markusgården tager udgangspunkt i et forslag udarbejdet af Friis & Moltke. Teamet har på baggrund af udbudsmaterialet optimeret projektet, så det er bygbart og lever op til bygningsreglementet og arbejdsmiljøkravene. RUM har samtidig konkretiseret projektets materialer og kvalificeret de udendørs opholdsarealer på terræn og altaner.

Stimulering af sanserne

I konkretiseringen af udearealerne har RUM haft fokus på at skabe en variation af oplevelsesrum, der stimulerer alle sanser. Fra fællesrummene får beboerne direkte udgang til det rekreative gårdrum eller til store altaner, hvor de kan nyde den friske luft i tæt kontakt med det grønne. På taget etableres der desuden en morgensolterrasse med udsigt over byen og parken.

Byggeriet forventes at være klar til indflytning i slutningen af 2021.

Læs mere om plejehjemmet Markusgården.