Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Prækvalificeret til idrætshal, daginstitution og plejecenter i Dronningborg

Byrådet i Randers har igangsat et projekt i Dronningborg, der skal sammentænke plejecenter, daginstitution og idrætshal. Visionen er at udvikle et nytænkende og inspirerende byggeri, der forbinder de tre enheder og skaber fælles rum og rammer for mennesker i alle aldre. Kommunen ønsker en bygherrerådgiver, der udfordrer den traditionelle tankegang. RUM er sammen med Kuben Management og Keingart prækvalificeret til opgaven.

Lokalområdets nye mødested

Byggeriet, der har et samlet budget på 170 mio. kr., skal opføres på det kuperede terræn ved Udbyhøjvej i Randers SØ, hvor Dronningborghallen og Fremtidens Foreningshus ligger i dag, og naturen skal tænkes ind som et aktiv i projektet. Byggeriet forventes at stå færdigt midt i 2023, og håbet er, at det udvikler sig til at blive lokalområdets nye mødested.

Holistisk byggeri til flere generationer

Projektet rummer en daginstitution med 100 børnehavepladser og 50 vuggestuepladser, et plejecenter til ældre med 60 plejeboliger og servicearealer samt en idrætshal.

Visionen er at skabe sammenhængskraft og synergi på tværs af målgrupper og aldersgrupper ved at forene idrætsfaciliteter, daginstitution til børn og plejecenter til ældre. Rammerne og indretningen skal give mulighed for, at husets brugere og beboere kan se og møde hinanden, være fælles om aktiviteter inde og ude – og danne relationer og venskaber på tværs.

Projekter med tværfaglige synergier

At udvikle meningsfuld arkitektur og nye rammer for samliv og samspil mellem forskellige målgrupper og aldersgrupper er et område, RUM brænder for og har stor erfaring med. Vi er en del af teamet, der opfører Generationernes Hus på Aarhus Ø. Huset rummer ældreboliger, plejeboliger, familieboliger, ungdomsboliger og daginstitution, der samles i en fælles byfælled med flere offentligt tilgængelige funktioner. Derudover er vi totalrådgiver på Stensagerprojektet i Brabrand – et helt nyt tilbud inden for specialområdet, hvor skole, daginstitution, fritidstilbud og tandlæge samles under ét tag. Og i Alderslyst i Silkeborg skaber vi synergi mellem aktivitet- og kulturhus og botilbud for udviklingshæmmede og senhjerneskadede med en målsætning om at skabe en sundhedsfremmende dynamo i området.

I teamet glæder vi os til at give tilbud på den spændende bygherrerådgivningsopgave i Dronningborg og håber at få mulighed for i tæt samarbejde med bygherre og brugere at udvikle det innovative projekt.