Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Prækvalificeret til parkeringshus i Esbjerg midtby

RUM er sammen med NCC prækvalificeret til konkurrencen om nyt parkeringshus i Esbjerg midtby. Esbjerg Kommune ønsker at styrke bymidten ved at sikre lettilgængelige parkeringspladser. Visionen for det nye parkeringshus, er at skabe et velfungerende og tilgængeligt parkeringshus med offentligt toilet for områdets brugere.

Parkeringshuset og det offentlige toilet er placeret som nabo til Urban D skolen, Hotel Esbjerg – Britannia, Middelfart Sparekasse, beboelsesejendomme, samt det nye højhus hotel. Parkeringshuset skal indpasses i disse omgivelser, og skaber således en naturlig sammenhæng til nabobyggerierne.

Det er målet at arealerne i og omkring parkeringshuset og det offentlige toilet hele døgnet skal fremstå oplyste og trygge med fokus på at sikre gode oversigtsforhold og undgå mørke hjørner. Det optiske indeklima vægtes således højt.

NCC og RUM deltog sammen i den netop afsluttede konkurrence om et p-hus 2 ved Vejle Sygehus, hvor teamet leverede tilbuddet med flest pladser og samlet opnåede en 2. plads i konkurrencen.

RUM arbejder ligeledes med tryghed i parkeringsanlæg på alle tider af døgnet ved hjælp af belysning og wayfinding i nyt parkeringsanlæg på Frederiksberg, som er under opførsel.

Læs mere om Parkeringsanlæg på Frederiksberg.

Den viste visualisering er NCC og RUM’s konkurrenceforslag til nyt p-hus ved Vejle Sygehus.