Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Med i konkurrencen om Søborg Skole

Den 100 år gamle Søborg Skole har behov for at blive gennemgribende moderniseret, renoveret og udbygget til at kunne rumme tre spor. Nye tidssvarende og bæredygtige rammer skal understøtte moderne læringsmiljøer i tråd med Gladsaxe Kommunes pædagogiske og strategiske visioner for Fremtidens Skole. Samtidig skal skolen åbne sig mod omgivelserne og blive et aktivt samlingspunkt for borgere i alle aldre. RUM er sammen med Christensen & Co, Urbanlab Nordic og Oluf Jørgensen et af fire teams, der ud af 19 ansøgere er prækvalificeret til konkurrencen.

Åben skole i samspil med lokalsamfundet

Både fysisk, visuelt og brugsmæssigt skal skolen åbnes mere op mod sine omgivelser og invitere byens borgere til at benytte udearealerne og de indendørs faciliteter efter skoletid.  Søborg Skole og Gladsaxe Kommune har gennemført en indledende visionsproces. Her har brugere, byrådspolitikere og repræsentanter fra nærmiljøet, bl.a. spejderledere, erhvervsdrivende, naboer og Søborg Kirke, givet input til, hvordan skolen kan spille en aktiv rolle i lokalområdet. Der er dermed skabt et bredt forankret og engageret udgangspunkt for den videre proces.

RUM har stor erfaring med at udvikle innovative folkeskoler som en integreret del af lokalmiljøet. Som totalrådgiver på Ny Frederiksbjerg Skole i Sorø havde vi fokus på skolen som lokalt kulturcenter og offentlig brug af skolens faciliteter og idrætshal. I transformationen af Vester Mariendal Skole i Aalborg har vi lagt vægt på, at skolens store anlæg og idrætshal kan benyttes af byens fritids- og foreningsliv. Og på Sølystskolen i Silkeborg har der i helhedsplanen for udearealerne været særligt fokus på samspillet mellem skole og lokalsamfund. Eksempelvis leder en offentlig sti gennem en bygning med folkekøkken, læringscenter og café, som er åben alle ugens dage.

Bevaringsværdig, innovativ og fremtidssikret

Søborg Skoles hovedbygning er 100 år gammel og bevaringsværdig, og især skolens ældste bygningsmasse har et påtrængende behov for renovering og modernisering i forhold til indeklima, klimaskærm, tilgængelighed og læringsmiljøer. Skolen skal samtidigt udbygges med en ny tilbygning. De nye rammer og læringsmiljøer skal understøtte kommunens strategiske og pædagogiske pejlemærker. Visionen er, at Søborg Skole skal være et fremstående og inspirerende eksempel på ”Fremtidens Skole i Gladsaxe”. Der er afsat 180 mio. kr. til en samlet udvidelse, ombygning og renovering af skolen, der forventes at stå klar til brug primo 2025.

Bæredygtigt byggeri med udgangspunkt i FN’s Verdensmål

Gladsaxe Kommune arbejder aktivt og ambitiøst med at opfylde FN’s Verdensmål. Der er således høje krav til bæredygtighed i projektet. Med udgangspunkt i Gladsaxestrategien, de dertil knyttede relevante 7 verdensmål og kommunens overordnede målsætning for byggeri skal det samlede projekt screenes for at fastlægge mulige bæredygtighedstiltag og DGNB-certificeringer. Anbefalingerne indarbejdes i byggeprogrammet og danner grundlag for det videre arbejde med bæredygtighed og implementering af SDG’erne.

Med Christensen & Co i front for totalrådgiverteamet i konkurrencen arbejder vi dedikeret på at give vores bud på en moderne og åben skole med optimale og inspirerende rammer for leg, læring og liv i Søborg.