Ny Frederiksberg skole

Fleksibel skole og væksthus for lokalsamfundet
Konceptet for den nye skole er en syntese mellem energimæssige, pædagogiske og tekniske analyser. Gennem skitserende programmering er udviklet en optimeret, fleksibel skole og væksthus for lokalsamfundet, som kan samle både by og landskab. Designet er en helstøbt figur i to etager, med naturlig opdeling i afdelinger forankret i en kraftfuld midte, der skaber en dynamisk, åben skole.

Ambitiøs beslutning om nedrivning af PCB-ramt skole

Projektet, der er vundet i EU-udbud, omfatter nedrivning af den oprindelige Frederiksberg Skole undtaget blok 7 og Frederiksberg Hallen, samt opførelse af en ny, to-sporet skole med tilhørende multicenter-faciliteter. Der er tidligere konstateret PCB i bygningerne og Byrådet i Sorø tog i 2012 en ambitiøs beslutning om at erstatte de PCB-ramte bygninger med et helt nyt byggeri.

Stor brugerinvolvering og højt informationsniveau

Projektets udvikling hviler på en bredt forankret brugerinvolveringsproces, der har omfattet stormøder, workshops og ekskursioner samt et forløb af inspirationsdage, der følges op gennem byggeperioden.

Rune Fjord Studio har lavet inventar og skabt et stort kunstværk sammen med eleverne til Frederiksberg Ny Skole i Sorø, der er tegnet af RUM. Inventaret består bl.a. af den ikoniske blå boks, der er lydtæt, samt læsehuller, podielandskaber og aktivitetsstænger, der opfordrer til aktiv læring og leg. Kunstværket er udviklet i en co-creation proces med eleverne, der er forløbet over et halvt år og støttet af Huskunstnerordningen.

Fra nicher til auditorier – variation i læringsmiljøer

Skolen rummer en stor variation i læringsmiljøer som tilgodeser både individuelt arbejde, vekslende læringsstile, holddannelser og fælles arrangementer i auditorium, læringscenter og multisal. Samspillet mellem krop, læring og kunst indgår som ikoniske elementer i hver afdeling.

Samspillet mellem krop, læring og kunst indgår som ikoniske elementer i hver afdeling.

Integreret energidesign skabte ny facadeløsning

En integreret designproces med fokus på lavenergi førte til en markant facadeløsning, hvor en ydre skærm kombinerer fast solafskærmning, mekanisk og klimatisk beskyttelse af klimaskærmen med en æstetisk fortælling.

Uderum med forskelligartet anvendelse

Visionen er at udvikle uderum der er spændende og inspirerende og som indbyder til forskelligartet anvendelse henover døgnet, ugen og året. Uderummet er indelt i flere zoner med hver deres karakter: Den urbane gård, Sciencestrædet og Haverne.
Uderummet omkring Frederiksberg skole indrettes med mange ankomstrum, således skolens areal naturligt forbindes til de eksist. stier og de omgivende kvarterer.

En integreret designproces med fokus på lavenergi førte til en markant facadeløsning.