Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

AB Enggården

Etablering af tagboliger
Arkitektfirmaet Friborg og Lassen – nu RUM har været totalrådgiver på etablering af 13 tagboliger i Andelsboligforeningen Enggården på Vesterbro i København.

Attraktive tagboliger på Vesterbro

Tagboligerne i andelsboligforeningen er etableret dels som separate nye boliger og dels som knopskydninger i forbindelse med udvidelse af eksisterende boliger.

Renovering og opgradering af andelsboligforeningen

Projektet omfatter desuden tagudskiftning, nye kviste, tagterrasser, nye pulterrum i kælderen samt diverse følgearbejder og vedligeholdelse i ejendommen.

Snedkerfirmaet Nicolaj Bo har stået for fast inventar.