Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

AB Fiolstræde 34 – 36

Omfattende restaurering af fredede bygninger
Omfattende restaurering af to bygninger i Fiolstræde, der blev opført af arkitekt og murermester Poul Egeroed fra 1810-1812. Bygningerne, hhv. forhus nr. 34 og forhus nr. 36 samt sidehus med samme gesimshøjde, blev fredet af Slots- og Kulturstyrelsen i 1951.

Omfattende restaurering af fredede bygninger

Arkitektfirmaet Friborg og Lassen – nu RUM har udarbejdet tilstandsregistrering, opmåling af de fredede og bevaringsværdige bygninger samt handlingsplan for vedligehold af ejendommen.

Istandsættelse at tag med nyt fast undertag og vingetegl, istandsættelse af facader med pudsning og gårdfacaden behandling med jernoxid, vinduer og udvendige døre maleristandsat med lindolie. Udskiftning af kviste og indvendige reparationer af sætningsskader.

Renovering af the-køkken i boghandel i kælderetage, tømrerreparationer af gårddøre, efterfundering af skillevæg i kælder mellem forhus og sidehus.

Tegnestuen har tidligere stået for restaurering og modernisering af flere af ejendommene i hele Rosengaardskarréen samt projektering og udførelse af hele gårdanlægget.

Restaureringen blev udført, mens bygningerne var beboede.