Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Odinskolen

Moderniserede rammer til leg, læring og robotteknologi
Odense Kommune har valgt at sammenlægge to skoler i Vollsmose. RUM har i første fase moderniseret Abildgårdskolen, så den i 2021 kunne tage imod eleverne fra H. C. Andersen Skolen. Den nye samlede skole, der har fået navnet Odinskolen, skal desuden rumme en ny robotskole.

Helhedsplan med brugerinddragelse

Abildgårdskolen, der blev opført i 1974, havde behov for tidssvarende rammer. Indledningsvis har RUM registreret eksisterende forhold og i tæt samarbejde med bygherre udarbejdet en helhedsplan for den fremtidige benyttelse af skolens lokaler. Skolens forskellige interessenter blev inddraget heri, og deres ønsker er indarbejdet i et godt forankret projektforslag, hvor den pædagogiske vision er omsat til funktionelle planer og et optimalt fysisk læringsmiljø.

Attraktive, fleksible og tidssvarende rammer

Projektet omfatter modernisering af 36 klasselokaler, læringsarealer, grupperum, hjemkundskab, SFO og toiletter. Deuden etablering af ny robotskole, ny indindretning af fællesrum, klasserum, SFO, musik og madkundskab, administration, møbler, gruppe- og opholdsnicher, scener, opdatering af løst inventar. Nye akustiklofter, belysning, el, ventilation, sanitet, gulvbelægning og brandanlæg. Opretningen omfattede bl.a. udskiftning af facadepartier, tagrenovering, efterisolering, udskiftning af ovenlys og CTS-anlæg og renovering af svalegang. Udearealer, legeplads og gårdrum er også blevet opgraderet.

Verdens Bedste Robotskole

I et område af skolen etableres en ny robotskole. Ambitionen er at skabe ’Verdens Bedste Robotskole’, hvor eleverne kan prøver kræfter med den nyeste robotteknologi. Indretningen fordrer projektbaseret læring, hvor robuste, flytbare møbler og udstillingskasser gør det muligt at tilpasse læringsrummet efter forskellige behov og skiftende undervisningsformer. Skolen består af en række hovedområder:

Robotlaboratoriet er omdrejningspunktet og ansigtet udadtil, består af et robotlokale med glasvægge, en siddetrappe med projektor, hvor der er mulighed for samling og præsentationer, samt et fleksibelt udstillingsområde, hvor der også kan foregå fysiske aktiviteter.

Torvet indrettes med siddetrappe og lette flytbare møbler, der giver mulighed for samling af hele skolen, ’hænge-ud-sted’ i pauser og gruppearbejdsrum.

Vandrehallens gangareal forvandles til et funktionelt Green Space, til undervisning og pauser. Siddetrappen er et stort supermøbel, hvor en greenscreen skærer sig igennem. ’Gruppehuse’ bryder trappen op og skaber nicher.

PLC opdateres gennemgribende og indrettes med nye møbler, så der skabes zoner til fordybelse, formidling, videndeling, gruppearbejde mv.

Makerspace, som er skolens hjerte, er meget fleksibelt og kan benyttes til præsentationer, højtlæsning, teaterstykker og projektarbejde. Her er også et produktionslokale med maskiner, bl.a. en lasercutter. Undervisningslokalet er indrettet med en enkel møblering og borde på hjul, som kan flyttes rundt på skolen efter behov.

Haven og opgraderede udearealer

Gårdrummet Haven moderniseres og gentænkes som et undervisningsområde. Det indrettes med en træpergola i en grid-struktur, hvor enkelte firkanter er fuldt overdækkede og andre har lameller som ’loft’. Den yderste del indrettes med mere beplantning og bænke, som understøtter fordybelse og ro. Den indre del indrettes som et ekstra undervisningslokale, hvor borde kan rulles ud, og præsentationer og undervisning kan foregå. Her er også en overdækket “scene”.

Der er i første fase af renoveringen foretaget omlægning og retablering af bygningsnære belægninger for niveaufri adgang og bedre afvanding af arealer. Lege- og opholdsområder er opgraderet med nye legeredkaber og opholdselementer samt genanvendte legeredskaber fra H.C. Andersen Skolen.

Miljørigtigt byggeri med bæredygtige tiltag

Odense Kommune har ønsket et miljørigtigt byggeri, og bæredygtige tiltag ligger implicit i projektet med forbedring af indeklima, klimaskærm, tekniske anlæg mv. I tillæg er der udarbejdet et katalog for identifikation af bæredygtighedsindsatser med henblik på udarbejdelse af en fondsansøgning. Totalrådgiverteamet har bidraget til kvalificering af de bæredygtige tiltag og afdækket løsningsmulighederne. RUM har desuden bidraget med et særligt fokus på bæredygtig arealanvendelse, spacemanagement, som en integreret del af bygherre- og brugerinddragelsen.

Etapevis modernisering af skole i drift

Skolen er i fuld drift under byggeriet, som opdeles i etaper under hensyntagen til elever og ansatte. I 1. fase blev eleverne undervejs genhuset på H.C. Andersen Skolen. I 2. fase gennemføres arbejdet uden genhusning, men med etablering af midlertidigt PLC. Skolens brugere informeres løbende om byggeriets udførelse.

Byggepladsen er planlagt med begrænset plads til rådighed.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos nedenfor viser skolens oprindelige forhold