Abildgårdskolen

Moderniserede rammer til leg og læring i Vollsmose
Odense Kommune har besluttet at sammenlægge to skoler i Vollsmose for at forbedre integrationen og imødegå det faldende børnetal i bydelen. Eleverne fra H. C. Andersen Skolen flytter til Abildgårdskolen, så de i alt 750 elever samles på én adresse i august 2021. 

Attraktive, fleksible og tidssvarende rammer

Abildgårdskolen er opført i 1974 og har behov for tidssvarende, attraktive og fleksible rammer for leg og læring. Totalrådgivningsopgaven omfatter modernisering af 36 klasselokaler med fælles læringsarealer, grupperum, gymnastiksale, hjemkundskab, SFO og toiletter – herunder ny indretning, akustiklofter, belysning, elinstallationer, ventilation, sanitet og gulvbelægning.

Opretningen omfatter bl.a. udskiftning af facadepartier, tagrenovering, efterisolering og udskiftning af ovenlys, renovering af svalegang og udskiftning af CTS-anlæg. Ialt moderniseres 7000 af skolens 13.000 m² bygninger.

Desuden skal skolens udearealer og legeplads opgraderes.

Helhedsplan med brugerinddragelse

Indledningsvis registreres eksisterende forhold, og i tæt samarbejde med bygherre udarbejdes en helhedsplan for den fremtidige benyttelse af skolens lokaler. Skolens forskellige interessenter inddrages heri. Deres ønsker medtages og indarbejdes i et godt forankret projektforslag, hvor den pædagogiske vision er omsat til funktionelle planer og et optimalt fysisk læringsmiljø.

Etapeopdelt modernisering af skole i drift

Skolen skal være i fuld drift under byggeriet, så arbejdet opdeles i flere etaper under hensyntagen til elever og ansatte. Skolens brugere informeres løbende om byggeriets udførelse, så de kan føle sig trygge – og samtidigt glæde sig til de mange nye forbedringer.