AB Epsilon

Altaner, facader og vinduer
Etablering af altaner og istandsættelse af facader og vinduer til gaden. 

Andelsboligforeningen Epsilon, der ligger på Østerbro i København, har fået etableret nye attraktive altaner. Altanerne er designet med henblik på at skabe en elegant løsning med respekt for bygningens arkitektur.