Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

AB Øster Farimagsgade 73/Zinnsgade 1

Istandsættelse af tag og facader
Arkitektfirmaet Friborg og Lassen, nu RUM, har som totalrådgiver stået for istandsættelse af tag og facader på Andelsboligforeningen Øster Farimagsgade 73/Zinngade 1 på Østerbro i København

Tag, facader og malerarbejde

De gennemførte arbejder på Øster Farimagsgade 73 og Zinnsgade 1 omfattede bl.a.:

Istandsættelse af tag inkl. etablering af fast undertag samt nye tagbelægninger af naturskifer og tagpap.

Istandsættelse af udvendigt murværk inkl. sålbænke, gesimser, kvaderpuds og facadedetaljer.

Malerbehandling af pudsede underfacader og facadedetaljer i overfacader med silikatmaling.

Malerbehandling af vinduer, hoveddøre og port.