Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

AB Vingården

Bevaringsværdigt byggeri
Arkitektfirmaet Friborg og Lassen – nu RUM har været totalrådgiver på restaureringen af AB Vingården i København. Projektet blev indledt med en tilstandsregistrering og opmåling af Vingårdskarréens fredede og bevaringsværdige ejendomme. Projektet blev udført i dialog og tæt samarbejde med Kulturstyrelsen.

Andelsboligforeningen Vingården – bevaringsværdigt og fredet byggeri

Andelsforeningen Vingården ligger tæt på Kongens Nytorv i København K. Fem bygninger i den smukke karré er fredede, og tre bygninger er vurderet bevaringsværdige. Foreningen består af 57 andelslejligheder, 3 lejelejligheder samt 10 erhvervslejemål.

Harmonisk farvesætning

I samarbejde med konservator Filiz Kuvvetli har Arkitektfirmaet Friborg og Lassen – nu RUM udarbejdet en farvearkæologisk undersøgelse, som dannede grundlag for farvesætning af karréen.

Nænsom udskiftning af tag, facader og vinduer

Tagene er udskiftet med fast undertag og røde håndbearbejdede vingetegl.

Facaderne blev totalafrensede for maling og gammelt cementpuds, hvorefter de blev nypudset med kalkmørtler og kalket i forskellige farver.

Eksisterende vinduer og udvendige døre er  blevet totalafrenset og malet med linoliemaling.