Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Arsenaløen

Restaurering af fredede bygninger
Arkitektfirmaet Friborg og Lassen – nu RUM har udført restaureringsarbejder på to fredede bygninger på Arsenaløen. Projektet er udført i tæt samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen.

Restaureringsarbejder på bygning 181 og 182

Restaureringsarbejderne på de to fredede bygninger omfatter bl.a. totalafrensning, snedkeristandsættelse og malerbehandling med linoliemaling af alle vinduer og døre/porte.

Udskiftning af skifersålbænke, reparation af murværk, restaurering af sandstenskarme og projektering af nyt dørparti, udformet som de originale flammerede døre.