Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Atea domicil

Lys og luft binder bygning og mennesker sammen
Et enkelt formsprog båret af lys og luft binder bygning og mennesker sammen i Ateas nye domicil. På en unik naturgrund med attraktiv beliggenhed lige ud mod Vejlevej i Kolding, tæt på motorvejen, sikrer Atea sig både stor synlighed og perfekt logistik med deres domicil. RUM er arkitektrådgiver på opførelsen af det 1.200 m2 domicil i Kolding for IT virksomheden ATEA.

Det ydre afspejler de indre funktioner

Domicilet er udformet i et enkelt design, hvor to volumener ligger drejet vinkelret på hinanden, hængslet sammen i det dobbelthøje atrium. En svævende, hvid og transparent førstesal er placeret på en tung og solid bygningskrop i hvide betonelementer, der udgør stueetagen.

“Arbejdsmiljømæssigt kan vi mærke, at det nye domicil binder medarbejderne tættere sammen. At medarbejderne er mere på kontoret giver desuden ledergruppen meget bedre føling med, hvordan medarbejderne har det – både fagligt og socialt. Denne positive følgevirkning af det nye domicil er hele investeringen værd – og i virkeligheden er det meget mere værdifuldt”

Lars Siewertsen, markedsdirektør Atea

I stedet for at sidde hjemmefra og arbejde, tager medarbejderne ind på kontoret, fordi de simpelthen synes, det er et dejligt sted at være

Husets hjerte lukker lyset ind

Det dobbelthøje og åbne atrium med ovenlys giver god sammenhæng i huset og bidrager til den visuelle kontakt mellem de to etager. Samtidig fordeles lyset gennem huset og indeklimaet sikres ved hjælp af naturlig ventilation op gennem etagerne.

“Det, vi ønskede os, var et opgraderet kontorhus, som var klar til fremtiden. For os betød det bl.a. store åbne rum med free seating, inspirerende mødelokaler samt nogle mindre arbejdsrum, der kan lukkes af, når opgaverne kræver større koncentration”

Lars Siewertsen, markedsdirektør Atea

RUM har løftet projektet fra primært at handle om tekniske specifikationer som kvadratmeter, antal arbejdspladser og rumfordeling, til noget mere værdifuldt for både medarbejdere og virksomhed.

Kobling til den omgivende natur

Domicilet ligger placeret på en grund i et grønt og bevaringsværdigt naturområde med et fredet engareal. Derfor er det valgt at begrønne grunden og tilplante den i overensstemmelse og samklang med det omgivende naturområde. Det trækker den uplejede og frie natur helt tæt på bygningen.

”Noget af det, vi har fået med, som vi ikke havde tænkt på i vores oprindelige oplæg, er bl.a. tankerne omkring lyset og atriet, der giver et godt spil, og er med til at binde huset sammen. Her mødes alle og snakker på kryds og tværs. Så det, vi var bange for ville blive et dødt rum, er i virkeligheden blevet husets hjerte med masser af lys, luft og god energi.”

Lars Siewertsen, markedsdirektør Atea

Glasbåndet på 1. sals facade trækker yderligere dagslys ind i bygningen samtidig med, at de dekorative paneler skærmer for direkte lys. Sammen med det hvide og blanke højstyrke-beton, der er valgt til bygningskroppen i stueetagen, giver det domicilet et udtryk, der afspejler virksomhedens arbejde med fremtidens teknologi kombineret med elegant design.