Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Billund Airport

Nyt flow giver nye oplevelser
RUM har samarbejdet tæt med Billund Airport i forbindelse med en gennemgribende ombygning af lufthavnen. Projektets primære sigte var at tilvejebringe optimale fysiske rammer for butikker og catering (food & beverage). Desuden skulle ombygningen bidrage til at sikre et så enkelt og smidigt passagerflow som muligt.

Se også det senere projekt Nyt multihus for Billund Lufthavn

Ombygning af tre etager

Ombygningen havde fokus på kapacitet, wayfinding, salgsfremme, brand- og flugtveje, forsyninger og affald samt arbejdsmiljø. Desuden var der en række installationstekniske udfordringer.

Ombygningen foregik på tre af lufthavnens fire etager og omfattede flytning af kontorer, ny catering og ombygning af hovedvagt med ny security, et større, samlet butiksområde og et nyt samlet café- og restaurantområde med køkkenfaciliteter.

Security-afsnittet blev flyttet fra 1. sal til stueplan. Herved er check-in og security tættere og mere logisk forbundet, og security-afsnittet har fået bedre sammenhæng til hovedvagten.

Til hvert område hørte en række forundersøgelser, der blev opsamlet og konkretiseret i byggeprogrammet.

Lufthavnen har som hovedregel været i konstant drift under ombygningen.

En ny gangbro

Projektet blev afslutningsvis suppleret af etablering af ny gangbro til rygeareal i forbindelsen med terminalen.