Billund lufthavn ombygning

Nyt flow giver nye oplevelser
RUM har som arkitekt samarbejdet tæt med Billund Lufthavn ifm. med den seneste, gennemgribende ombygning af lufthavnen. Projektets primære sigte er at tilvejebringe optimale fysiske rammer for butikker og catering (food & beverage). Desuden skal ombygningen bidrage til at sikre et så enkelt og smidigt passagerflow som muligt.

Ombygningens omfang

Ombygningen foregår på 3 af lufthavnens 4 etager, og omfatter Stueplan: Flytning af kontorer, ny catering, samt ombygning af hovedvagt med ny security. 1.sal: Et større, samlet butiksområde samt udvidelse af eksisterende kiosk-område. 2. sal: Nyt, samlet café- og restaurantområde (Food & Beverage med tilhørende køkkenfaciliteter) med optimal sammenhæng til butiksområdet. Til hvert indsatsområde hører en række af forundersøgelser, der er opsamlet og konkretiseret i et byggeprogram.

Projektets primære sigte er at tilvejebringe optimale fysiske rammer for butikker og catering (food & beverage).

Nyt flow giver nye oplevelser

Ombygningen tager sigte på kapacitet, wayfinding, salgsfremme, brand- og flugtveje, forsyninger og affald, samt arbejdsmiljø. Desuden er der en række installationstekniske udfordringer.
Optimeringen af butiksområde samt catering indebærer en flytning af security-afsnit fra nuværende beliggenhed på 1. sal til stueplan. Herved forbindes check-in og security tættere og mere logisk, og security-afsnit får ligeledes bedre sammenhæng til hovedvagten i stueplan. Der skabes samtidig mulighed for, at Billund Lufthavn i fremtiden kan udvide sin kapacitet på passager-flow igennem security.

Nyt flow giver nye oplevelser.

En ny gangbro

Projektet blev afslutningsvis suppleret af etablering af ny gangbro til rygeareal i forbindelsen med terminalen.
Lufthavnen har som hovedregel været i konstant drift under ombygningen.

Projektet blev afslutningsvis suppleret af etablering af ny gangbro til rygeareal i forbindelsen med terminalen.