Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Birkehøj Plejecenter

Udvidelse med 30 boliger, fællesområder og servicearealer
Birkehøj Plejcenter i Taastrup udvides for at skabe et tidssvarende og fremtidsorienteret plejecenter med et rart, trygt og stimulerende miljø. Projektet, der blev vundet i totalentreprisekonkurrence, består i en integreret tilbygning med nye boliger, servicearealer, udearealer og fællesskabende kvaliteterer – bl.a. i form af et frodigt orangeri og et nyt attraktivt gårdrum.

Harmonisk og integreret tilbygning

Birkehøj Plejecenter fra 2014 er opført i en U-form og består af to boligafdelinger med 60 boliger og en mellemliggende fløj med café, administration, træningslokale, fordybelsesrum og sygeplejeklinik. De tre afdelinger vender ud mod et fælles haveanlæg. Udvidelsen omfatter 30 nye plejeboliger til både somatiske og demensramte borgere og nye fællesområder og servicearealer, der sammen med de eksisterende faciliteter skal tilgodese plejecenterets samlede behov.

Tilbygningen følger samme planmæssige princip som det eksisterende plejecenter. U-formen videreføres således til en E-form med en integreret boligafdeling parallelt med de nuværende afdelinger, en mellemliggende forbindelsesbygning og et nyt beskyttet gårdrum.

Hjemligt miljø og overskuelige rumforløb

I indretning og materialesammensætning er skabt et hjemligt og imødekommende byggeri med overskuelige rumforløb, der sikrer effektive og rationelle arbejdsprocesser og god kommunikation imellem beboere, personale og pårørende. Og der er skabt optimale miljøer for demente med behov for tryghed og stabilitet. Kontinuerlige gangforløb ude og inde med gode dagslysforhold og lange kig sikrer, at beboerne ikke går i stå eller skal træffe valg, og de overskuelige rumforløb fremstår genkendelige via indretning , farvevalg og materialer med en kvalitet og stoflighed, der er rar at røre ved.

Tilgængelighed er højt prioritet i form af brede gange med mulighed for ophold og niveaufri adgang til de mange terrasser samt stor frihøjde i fællesrummene.

Med fokus på driftsmæssig holdbarhed er valgt robuste og kendte materialer med minimal vedligeholdelse, bl.a. skifer og træbeklædning i termowood.

Boenhedernes boliger og fællesarealer

De nye boliger indrettes som to-rums singleboliger med køkken, spisestue og opholdsrum. I forlængelse af boenhedens køkkenet placeres spisestuen, der har en hyggelig og indbydende atmosfære. Overfor placeres boenhedens opholdsrum, der indrettes med blødere møbler i et hjemligt miljø.

Frodigt orangeri med fællesskabende kvaliteter året rundt

Den nye bygning tilføjer kvaliteter og fællesskabende elementer bl.a. i form af et nyt attraktivt gårdrum og et stort orangeri. Orangeriet er plejecenterets nye grønne oase, hvor beboere, pårørende og personale kan mødes og nyde frodige planter og følge årstidernes skiften gennem vinduerne til det nye gårdrum. Orangeriet fungerer samtidigt som en klimaskærm, der er isoleret for blæst og kulde i vinterperioden, og i sommerperioden kan man åbne op imod gårdrummet.

Sanselige udearealer og gårdrum med oplevelser for alle

I det nye gårdrum anlægges grønne plantebede, oplevelsesrige ruter, private terrasser og en stor fælles terrasse. I gårdrummets centrale torv etableres legeredskaber, bordtennisbord og petanquebane. Der anlægges en oplevelsesrig sti rundt om centeret, nye pladser, en terasse, en pavillion og en køkkenhave.