Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Bo- og dagtilbud til borgere med autisme

Helende arkitektur med fokus på ro og tryghed
RUM har sammen med Dansk Boligbyg, Green Sustainable Landscape og Henry Jensen vundet konkurrencen om et nyt bo- og dagtilbud til borgere med autisme i Odense Kommune. Med udgangspunkt i helende arkitektur er bebyggelsen udformet som en lille landsby, der giver ro og tryghed for beboerne.

Helende arkitektur

Designet af de nye bo- og dagtilbud til borgere med autisme tager udgangspunkt i teorien om helende arkitektur med mennesket i centrum. Med målgruppen for øje er der sat fokus på ro og tryghed i flest mulige dimensioner – lige fra den store skala, byggeriets disponering og udearealer til indretning og valg af materialer.

Landsbystemning med ro og tryghed

En vigtig målsætning har været at nedbryde billedet af en institution og skabe en harmonisk og tryg bebyggelse. Inspirationen er hentet i det omgivende landskab og lokalområdets bygninger og kulturhistorie. Bo- og dagtilbuddet er derfor disponeret som en lille landsby med fem bygninger, der har hver sin funktion og udtryk.

Landsbyen består af en trelænget gård med et skærmet og ikke-skærmet dagtilbud, administration og produktionskøkken, desuden to bygninger med skærmede botilbud med i alt 12 boliger samt fælles- og servicefunktioner og endelig to bygninger, der indeholder ikke-skærmede botilbud med i alt 23 boliger samt fælles- og servicefunktioner. Mellem husene er stimulerende, grønne uderum og en gårdsplads. Den klare og overskuelige opdeling skaber ro og tryghed for borgere og personale.

Harmonisk og spændende arkitektur

Arkitektonisk understreges landsbyudtrykket af gårdmotiver som gavlhuse med klassisk sadeltag kombineret med mere moderne fladtagshuse. Højdeforskellen og de mange facadeforskydninger bidrager til, at skalaen holdes nede, og at bygningsvolumenerne fremstår spændende og foranderlige.

Bo- og dagtilbuddet har en harmonisk arkitektur med en rolig æstetik, integreret wayfinding og sanselige materialer i afdæmpede farver. Både inde og ude er der skabt klare og entydige ruter og varierede rum.

Sanselige uderum

Der er skabt varierede uderum med muligheder for forskelligartede sanseoplevelser og aktiviteter – fra afgrænsede og sansereducerende arealer med plads til ro og fordybelse til de mere aktive og komplekse med plads til tempo og socialt samvær, fra arealer med vild natur til arealer med tæmmet, kultiveret beplantning. Udearealerne byder på opholdspladser, træningsarealer, boldbane, hængekøjer, gynger, shelterplads, nyttehave mm. Arealerne bindes sammen af en slynget cykel- og gangsti, som sikrer gode forbindelser rundt i hele området.

DGNB-certificering

Byggeriet skal som minimum certificeres til DGNB Sølv, og der lægges vægt på at skabe sunde bygninger med et godt indeklima, lavt energiforbrug og holdbare materialer.

Varieret bebyggelse med fine ydre proportioner

Landsbymotivet og bygningernes arkitektur og samspil med omgivelserne vurderes meget positivt af Odense Kommune:

”Bebyggelsen er varieret og har god relation til det lokale område, herunder bedømmes det specielt positivt, at dagtilbuddet er disponeret som en trelænget gård med fine ydre proportioner. Udenomsarealerne vurderes som veldisponerede, overskuelige og velindrettede og med skærmede pladser,” står der bl.a. i tildelingsskrivelsen.