Børne- og Ældrecenter (IKOC)

Baggrunden for det Integreret Børne- og Ældrecenter (IKOC) er samarbejdspartnerne; Horizon Zorgcentrum, Allente Integral Child Center og Dijk en Waard Kommunes ønske om at skabe et miljø, hvor samspil mellem unge og ældre stimuleres og muliggøres på en naturlig måde. Ved at huse børn og ældre ét sted kan de gensidigt bidrage til hinandens trivsel og udvikling.

Lærings- og levefællesskab fra 0 til 103

Horizon Zorgcentrum, Allente Integral Child Center og Dijk en Waard Kommune er gået sammen om i fællesskab at udvikle et multifunktionelt byggeri, med en bred ambition om børnepasning, undervisning, pleje og omsorg. Visionen er at skabe et åbent lærings- og levefællesskab, hvor alle, fra 0 til 103, deler hverdagen sammen. Kombinationen af pleje og uddannelse giver unikke muligheder for kvalitativ styrkelse af at bo, lege og arbejde sammen for unge og gamle. Projektet vil ligeledes bidrage til merværdi for lokalsamfundet i den Hollandske by Noord Scharwooude med flere udadrettede funktioner.

Børn og ældre under ét tag med ‘sharing’ som grundlæggende præmis

RUM har i samarbejde med den Hollandske tegnestue LIAG architects and engineers vundet konkurrencen om det nye integrerede Børne- og Ældrecenter på baggrund af et idéoplæg og en procesbeskrivelse for projektet. Bygningskonceptet samler de mange funktioner under ét tag og én fælles ramme om nye minder og oplevelser mellem børn og ældre. Bygningen fungerer som et åbent lærings- og bomiljø med glidende overgange mellem funktionerne og ‘sharing’ som grundlæggende præmis for fællesskabet. Selvom bygningen fungerer som et samlet hele er bygningskroppen delt i mindre enheder som tilpasser sig den menneskelige skala og skaber trygge opholds- og mødesteder.

Projektet udvikles i tæt samarbejde med bygherre og brugere

Idéoplægget danner grundlag for den videre proces, hvor projektet i samarbejde med bygherre og fremtidige brugere skal konkretiseres. Arkitektteamet har defineret en række succesfaktorer for brugerinddragelsesprocessen og projektet. Teamet har fokus på at inddrage alle samarbejdspartnere og brugere fra starten, så alle involverede får ejerskab i projektet. Vi er særligt opmærksomme på at at der laves klare aftaler omkring fælles brug af rum, zoneinddeling og fleksibilitet i overensstemmelse med brugerscenarier. Vi realiserer glidende overgange fra ro til dynamik og sørger for et overskueligt og effektivt flow i bygningen. Gennem hele processen holder vi snor i budgettet og arbejder med scenarier for ‘nice & needs’.

Et godt indeklima og minimering af aftrykket på natur og klima

Projektet udvikles med fokus på et godt indeklima og minimering af aftrykket på natur og klima efter standarden ‘Green Deal Sustainable Care 2.0’. Det betyder rigeligt dagslys, udsigt til grønne områder, behagelig akustik, tilstrækkelig frisk luft og naturlige materialer. Ligesom der vil være fokus på at indarbejde genbrugsmaterialer eller upcyclede-materialer i det endelige design.

RUM bidrager med viden om og erfaring med generationsbyggeri

Multigenerations-tendensen er meget ny i Holland og derfor har LIAG architects and engineers vendt blikket mod Danmark for at finde samarbejdspartnere til projektet. RUM er blandt andet arkitekterne bag Generationernes Hus i Aarhus. Generationernes Hus samler ældreboliger, plejeboliger, familieboliger, ungdomsboliger og daginstitution i en vision om at skabe ét hus og én daglig ramme for givende samliv mellem generationer og gode relationer mellem mennesker. RUM bidrager på IKOC med viden og erfaring om, hvordan man fremmer interaktion mellem flere målgrupper, og hvordan man skaber en god proces med mange interessenter.