Børnehuset Fårvang

Et samlet børnemiljø i Fårvang
Det overordnede mål for Børnehuset Fårvang har været at skabe et samlet børnemiljø i Fårvang for børn i alderen 0-18 år, som understøtter sammenhæng og samarbejde mellem børn, personale, forældre og lokalområdet.

Projektet har særligt fokus på synergi i det daglige fællesskab mellem børnehaven og skolen med børnene som centrum, samt muligheden for at ”låne faciliteter af hinanden”.

Projektets omfang

RUM vandt som totalrådgiver, i team med Rambøll, opgaven at tegne den nye institution. Projektet omfatter en tilbygning til Fårvang Skoles indskolingsafdeling på ca. 715 m², samt ombygning af 200 m² i skole – primært indskolingsarealer. Tilbygningen er disponeret til 80 børnehavebørn, samt en legestue til brug for områdets dagpleje. Som en del af projektet er der etableret et produktionskøkken, som skal producere mad til skolens ca. 360 elever, samt alle måltider til børnehusets ca. 100 børn.

Projektet omfatter en tilbygning til Fårvang Skoles indskolingsafdeling på ca. 715 m², samt ombygning af 200 m² i skole – primært indskolingsarealer.

Synergi i det daglige fællesskab

Projektet har særligt fokus på synergi i det daglige fællesskab mellem børnehaven og skolen med børnene som centrum, samt muligheden for at ”låne faciliteter af hinanden”. Som en del programmeringsfasen har projektgruppen arbejdet videre med synergibegrebet, i forhold til m² og de fysiske rum, så synergien indtænkes i alle m² og ikke kun de m², som er” tilovers”, når hver har fået sit. Denne synergi er i høj grad indarbejdet i den overordnede disponering af det fælles børnehave- og indskolingsområde. De to områder kan i princippet smelte helt sammen og fungerer i en sammenhæng (f.eks. i ydertimerne) samtidig med, at der er mulighed for, at afgrænse de forskellige områder ”etapevis” alt efter aktiviteter og behov.

Det overordnede mål for Børnehuset Fårvang har været at skabe et samlet børnemiljø i Fårvang for børn i alderen 0-18 år, som understøtter sammenhæng og samarbejde mellem børn, personale, forældre og lokalområdet.