Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Børnehuset Fårvang

Et samlet børnemiljø i Fårvang
Det overordnede mål for Børnehuset Fårvang har været at skabe et samlet børnemiljø i Fårvang for børn i alderen 0-18 år, som understøtter sammenhæng og samarbejde mellem børn, personale, forældre og lokalområdet.

Synergi i det daglige fællesskab

Projektet har særligt fokus på synergi i det daglige fællesskab mellem børnehaven og skolen. Børnehave- og indskolingsområdet kan i princippet smelte helt sammen og fungerer i en sammenhæng (f.eks. i ydertimerne) samtidig med, at der er mulighed for, at afgrænse de forskellige områder efter aktiviteter og behov. Som en del af projektet er der etableret et produktionskøkken, som skal producere mad til skolens ca. 360 elever, samt alle måltider til børnehusets børn.

Projektet har særligt fokus på synergi i det daglige fællesskab mellem børnehaven og skolen med børnene som centrum, samt muligheden for at ”låne faciliteter af hinanden”.

Udeliv og natur som en del af hverdagen i børnehuset

Børnehuset har fokus på udelivet. Legepladsens aktiviteter og funktioner er udviklet med særlig fokus på bevægelse og natur. Naturperspektivet er derfor tydeligt i udformningen af daginstitutionen og de omgivende arealer. Overgangen mellem ude og inde har fået særlig opmærksomhed. Mange funktioner foregår i dette mellemrum, og er realiseret gennem overdækninger og ophold over og under børnehusets plint. De nye udendørs udearealer omfatter blandt andet udekøkken, nyttehave, vand og sand leg, tarzanbane, kolbøttestænger, dyrehold, bålplads og shelter, bevægelsesbane, væksthus, bakker af overskudsjord samt rå legeplads med vild natur. Børnehuset er desuden en bevægelsesinstitution. Bevægelser er derfor indlagt som et tema i alle rum og udearealer med bevægelsesruter og udnyttelse af vægflader eller fast inventar til klatring, balance og lignende.

Legepladsens aktiviteter og funktioner er udviklet med særlig fokus på bevægelse og natur.

Godt indeklima og materialer med lang levetid

Projektet bygger på Silkeborg Kommunes bæredygtighedsværktøj. Materialer, løsninger og tekniske anlæg er valgt ud fra krav om lang levetid med minimale vedligeholdsomkostninger. De valgte materialer patinerer desuden smukt og forholder sig til den eksisterende skole. Børnehuset Fårvang er opført efter gældende bygningsreglement med bygningsklasse Lavenergi 2015.

Børnehuset har et klart fokus på indeklimaets betydning for et godt arbejdsmiljø samt læring og trivsel hos børn og voksne. Herunder har der allerede fra start af designfasen været stor opmærksomhed på anvendelse af materialer uden giftstoffer og afgasning, ligesom lys- og lydforhold har haft særlig bevågenhed.

Det overordnede mål for Børnehuset Fårvang har været at skabe et samlet børnemiljø i Fårvang for børn i alderen 0-18 år, som understøtter sammenhæng og samarbejde mellem børn, personale, forældre og lokalområdet.