Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Børnehuset Gyldensten

Til- og ombygning af specialskole til daginstitution
Specialskolen Kølholms tidligere bygninger skal gennem ombygning, renovering og tilbygning danne rammerne om den nye daginstitution Gyldensten. Daginstitutionen er pt etableret i midlertidige pavilloner på grunden. De nye permanente rammer skal rumme 60 børnehavebørn og 48 vuggestuebørn.

Gammel laboratoriebygning og tilbygning udgør nyt børnehus

Børnehuset etableres med afsæt i en tidligere laboratoriebygning, Damphuset, samt en ny tilbygning som erstatning for to udtjente træhuse, der nedrives. Administration og personalefaciliteter er indrettet i det eksisterende hovedhus, der er fredet udvendigt.

Renovering af Damphuset

Damphuset totalrenoveres og indrettes med plads til tre børnehavegrupper af 20 børn. Huset får tre grupperum og to mindre legerum med mulighed for anvendelse til f.eks. tumlerum og stillerum. Derudover indrettes et centralt fællesrum, der knytter huset sammen og står i åben forbindelse med køkken-alrum med pædagogisk køkken. Bygningen indrettes herudover med garderobe- og toiletfaciliteter for børn og personale. Den eksisterende forbindelsesgang til hovedhuset renoveres og bliver institutionens hovedindgang. Renoveringen og ombygningen af Damphuset udgør 397 m².

Ny tilbygning og ny liggehal

Der etableres en ny tilbygning på 480 m² med plads til fire vuggestuegrupper af 12 børn. Grupperummet suppleres af to centrale legerum og køkken-alrum med pædagogisk køkken. Herudover rummer tilbygningen garderobe- og toiletfaciliteter for børn og voksne samt rengøringsrum, depotrum og teknikrum. I tilknytning til den nye bygning etableres en frostfri liggehal på 65 m² med plads til 32 krybber/barnevogne.

Fleksibel og fremtidssikret

Daginstitutionens rum er disponeret, så det er muligt at ændre børnegruppernes sammensætning og størrelse ved ændret alderssammensætning i optageområdet. På den måde tager den fleksible planløsning højde for ændrede behov hen over året og i fremtiden.

Arkitektonisk harmoni mellem nyt og gammelt

Damphuset knyttes sammen med den nye tilbygning via ’Væksthuset’. Væksthuset udgør en kombination af vindfang og aktivitetsrum til grovere værkstedsaktiviteter, planter og lignende. Tilbygningen opføres som en række sorte træklædte længehuse med saddeltage i rødt tegl – i tråd med den eksisterende bebyggelse.

Afdæmpede farver og materialer i naturskønne omgivelser

Gyldenstens temaer er natur og bevægelse, og der er rig mulighed for udfoldelse i den nærliggende fredskov, den gamle, opvoksede landbohave og den store legeplads. Institutionens materialer og farvesætning understøtter disse temaer med en oplevelsesrig palet, som er valgt under hensyn til de høje funktionelle krav samt ønsket om en afdæmpet nordisk farve- og materialeskala med lyse grundfarver suppleret af naturmaterialer. Der er er valgt produkter med en stærk bæredygtig profil og/eller miljøcertificering, og der er fokus på anvendelighed og holdbarhed.

Udearealer og legeplads

De bygningsnære udearealer tilpasses med bl.a. nyt hegn, ny belægning for niveaufri adgang samt nye terrasseområder. Der opføres desuden et kombineret legepladsskur og halvtag til forældrevogne/barnestole. Den endelige indretning af legeplads og udearealer foretages, når de midlertidige pavilloner er fjernet. Der etableres til den tid en varieret og rummelig legeplads med forskellige zoner og områder til de forskellige aldersgrupper.